Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletme
Komandit Şirketler
Kooperatifler
Ticari İşletme (Vakıf,Dernek,Diğer)
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
Yabanci Uyruklu Bir sirketin Turkiye Samsun Şubesinin Tescili ve değişiklik işlemleri « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 0 dakika


Merkezi Türkiye dışında bulunan bir ticarî işletmenin veya ticaret şirketinin şubesinin açılışı

Merkezi Türkiye Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin

Türkiye’deki Şube Açılışı

KAYIT

1.  Dilekçe (Şube imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.) Dilekçede şubenin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun taahhütnameyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2.  Kuruluş bildirim formu ( 4 nüsha )

3.  Oda kayıt Beyannamesi(Yetkililerce imzalanmalı, yetkililerin resimleri bulunmalıdır.)

4.  Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı örneği ile Türkçe çevirisi (Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)

5.  Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye’ de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin kararı. ( 2 nüsha ) (Bu kararın, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)

6.  Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı, soyadı ve Kimlik numarası, yerleşim yeri, şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin  aslı ve Türkçe çevirisi (2 nüsha)

7.  Şube açma kararında Türkiye deki şubeyi mahkemeler dahil özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekaletnamenin aslı ve Türkçe çevirisi( 2 nüsha ) (Bu belgenin yurtdışında düzenlenmesi halinde, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)

8.  Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin şube ünvanı altında noter onaylı imza beyannamesi (2 nüsha)

9.  Yabancı uyruklu müdürün onaylı pasaport sureti ve Türkiye'de ikamet ediyor ise onaylı ikamet tezkeresi (Yerleşim yeri Türkiye’de bulunan en az 1 müdür atanmalıdır.)

10.  Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve bir nüsha Türkçe çevirisi

6.madde de belirtilen beyannamenin  aslında, Ticaret Sicil Yönetmeliği 122/a da yer alan Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğinin ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgelerin belirtilmesi halinde ayrıca yetkili makamdan alınmış yazı aranmayacaktır.

11.  Kaynak ülkede şubenin tescili için ibrazı gerekli tüm belgeler

12.  Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

ÖNEMLİ NOT:Yabancı firmaların Türkiye’ de açılacak ilk şubelerinin ünvanı

“Merkez ünvanı + merkezin bulunduğu ülke +Samsun Merkez Şubesi “ şeklinde belirlenmelidir.

Merkez şubenin açılışından sonra açılan diğer şube ünvanlarında “Merkez” kelimesine yer verilmeyecektir.

TEMSİL İLZAM

1.  Dilekçe

2.  Merkezin yetkili organının veya yetkileri bulunmak kaydıyla şube müdürü/lerinin şube yetkilisi ile ilgili kararı (Aslı veya çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)

3.  Şube temsilcisinin şube unvanı ile düzenlenen noter onaylı imza beyannamesi

4.  Şube yetkilisi TC uyruklu ise T.C.Kimlik Dökümü yabancı uyruklu ise  tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve vergi numarası dökümü

5.  Şube yetkilisinin görevi kabul ettiğine dair imzaları noter onaylı belge 

SERMAYE ARTIRIMI

1.  Dilekçe

2.  Merkezin yetkili organının veya sermaye artırımına karar verme yetkisi bulunmak kaydıyla şube müdür/lerinin şube sermaye arttırımı ile ilgili kararı (Aslı veya çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)

3.  Sermaye tespitinin yapıldığı Yeminli Mali Müşavir / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Faaliyet Raporu ve Faaliyet Belgesi ya da Banka dekontu

tasfiye/kapanış işlemleri

1-Tasfiye ile ilgili karar

2-tasfiye kapanış kararı

3-alacaklılara ilan metni

4-kesin bilanço

İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
harç bedeli kayıt tescilOdamız Veznesi8.688,00 ₺
harç bedeli temsil harcı (1 yetkili)Odamız Veznesi2.113,10 ₺
Ticaret Sicili TasdiknamesiOdamız Veznesi220,20 ₺
T.Ticaret Sicili Gazetesi ilan bedeli yaklaşıkOdamız Veznesi300,00 ₺
Oda Kayıt ÜcretiODA VEZNESİ9.235,00 ₺
Dosya Örnekleri
Kuruluş Bildirim Formu.xls Kuruluş Bildirim Formu.xls (47,5 KB)
ODA KAYIT BEYANNAMESİ.doc ODA KAYIT BEYANNAMESİ.doc (112 KB)
Yeni Kuruluş Dilekçe Örneği.doc Yeni Kuruluş Dilekçe Örneği.doc (31 KB)
Beyanname yabancı sermaye işlemleri.docx Beyanname yabancı sermaye işlemleri.docx (14,42 KB)
YABANCI ŞUBE TASFİYE KARARI.docx YABANCI ŞUBE TASFİYE KARARI.docx (17,26 KB)
YABANCI ŞUBE TASFİYE kapanış.docx YABANCI ŞUBE TASFİYE kapanış.docx (14,79 KB)
BEYANNAME yabancı şirket türkiye şubesi açılması hk .docx BEYANNAME yabancı şirket türkiye şubesi açılması hk .docx (14,15 KB)
yabancı şirket türkiye samsun şube karar örneği.docx yabancı şirket türkiye samsun şube karar örneği.docx (12,85 KB)
Oda sicil müdürlüğü dilekçe.doc Oda sicil müdürlüğü dilekçe.doc (63,5 KB)
Kişisel veri paylaşımı dilekçesi.docx Kişisel veri paylaşımı dilekçesi.docx (19,06 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
Hisse Devri Yolu ile Yabanci Uyruklu Gercek veya Tuzel Kisinin sirkete Ortak Olmasi Durumunda istenilen Evrak
İşlem Süresi: 0 dakika
Yabanci Sermayeye iliskin islemler
İşlem Süresi: 0 dakika
Yabanci Uyruklu Ortagi Olan Limited sirket Kurulusunda istenilen Evrak
İşlem Süresi: 0 dakika
Yabanci Uyruklu Gercek Kisi Tacirin Kaydinda istenilen Evrak
Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu