Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Şahıs Firmaları
Komandit Şirketler
Kooperatifler
İktisadi İşletmeler
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTTIRIMI « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 45 dakika


UYARI: GENEL KURULUN ESAS SERMAYENİN ARTTIRILMASI KARARI TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE MÜRACAATINIZ GEREKLİDİR.

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir

GEREKLİ EVRAKLAR (Ticaret Sicil Müdürlüğü)

 1. Dilekçe
 2. Tadil metni (3 suret)
 3. Noter tasdikli karar (1 suret)
 4. Önceki sermayenin ödendiğine,şirket sermayesinin öz varlık içinde korunduğunu ve şirketin özvarlığı tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve sermayenin  hangi oranda korunduğuna ilişkin YMM veya SMMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi aslı
 • Artırım iç kaynaklardan karşılanıyor ise, şirketin öz varlığı da tespit edilerek,şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığı,hangi oranda korunduğu ve iç kaynakardan artırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna dair tespiti aynı YMM veya SMMM raporunda yer almalıdır.

Not:Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir

 • Pay bedellerinin Kanunda veya ana sözleşmede belirtilmiş olan en az tutarının ödendiğine dair banka dekontu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
 • Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 • Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 • Ortağın şirketten olan alacağının ; yalnızca şirkete nakit olarak verilen borçtan kaynaklanması ve ibraz edilen raporda da bu alacağın nakdi borçlanmadan kaynaklandığının açıkça belirtilmesi durumunda; Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin raporu;

  Bunun dışında kalan ortakların alacakları bakımından yapılacak tespitinin 6102 sayılı TTK.nun 343.maddesi gereği şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nce atanan bilirkişilerce hazırlanacak raporla yapılması gereklidir.

  Pay sahibinin şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan alacağının varlığının tespitinde Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilmesi gereklidir.

GEREKLİ EVRAKLAR (Oda Sicil Müdürlüğü)

 1. Oda Sicil Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Tadil metni (1 suret)
 3. Noter tasdikli karar (1 suret)
 4. Önceki sermayenin ödendiğine,şirket sermayesinin öz varlık içinde korunduğunu ve şirketin özvarlığı tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve sermayenin  hangi oranda korunduğuna ilişkin YMM veya SMMM raporu ve müşavire ait faaliyet belgesi aslı
İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
Rekabet kurumu sermayenin onbinde dördüOdamız Veznesi0,00 ₺
Ticaret Sicii Gazetesi ilan bedeli değişkendirOdamız Veznesi200,00 ₺
TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİOdamız Veznesi54,40 ₺
Oda Yapılan Hizmet BedeliOda Veznesi140,00 ₺
Dosya Örnekleri
Dilekçe tescil için.doc Dilekçe tescil için.doc (25 KB)
Şahıs Firmasinin Ayni Sermaye Olarak Limited sirkete Katilmasi.docx Şahıs Firmasinin Ayni Sermaye Olarak Limited sirkete Katilmasi.docx (15,43 KB)
ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc (63,5 KB)
LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTTIRIMI karar örneği.doc LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTTIRIMI karar örneği.doc (24,5 KB)
LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTTIRIMI TADİL METNİ.docx LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTTIRIMI TADİL METNİ.docx (14,01 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
Merkezi Samsunda Bulunan Limited Şirketin Samsun Şube Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited Şirket Genel Kurul Toplantıları
İşlem Süresi: 0 dakika
Sermaye Azaltılması
İşlem Süresi: 0 dakika
ANONİM ŞİRKET TÜRÜNÜN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited sirketlerde Hisse Devri
İşlem Süresi: 45 dakika
Merkezi Baska Bir Sicilin Gorev Alaninda Bulunan Limited Sirketin Samsun Subesinin Kapanisi
İşlem Süresi: 0 dakika
BAĞLI VE HAKİM ŞİRKETLER
İşlem Süresi: 0 dakika
TESCİL ŞARTLARI,SÜRE,İLGİLİLER
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Tasfiye Sonu İşlemleri
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Nedir Nasıl Kurulur
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited sirketlerde Adres Degisikligi
İşlem Süresi: 45 dakika
LİMİTED ŞİRKET TOPLANTI KARAR NİSAPLARI
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Müdür Ataması
İşlem Süresi: 45 dakika
Merkezi Baska Bir Sicilin Gorev Alaninda Bulunan Limited Sirketin Samsuna Merkez Nakli
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Tasfiyenin Kaldırılması
İşlem Süresi: 45 dakika
KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİNİN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirketlerde Veraseten Hisse Dağılımı
İşlem Süresi: 45 dakika
Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Limited Şirketin Samsun Şubesinin Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
BİRLEŞME İŞLEMLERİ
İşlem Süresi: 0 dakika
BAĞIMSIZ DENETİME TABİİ ŞİRKET KRİTERLERİ
İşlem Süresi: 0 dakika
LİMİTED ŞİRKET SAMSUN DIŞINDA ŞUBE AÇILIŞI
İşlem Süresi: 0 dakika
Limited Şirket Sözleşme Değişikliği
İşlem Süresi: 60 dakika
Limited Şirketlerde Tasfiyeye Giriş
İşlem Süresi: 45 dakika
Limited Şirket Kuruluşu
İşlem Süresi: 120 dakika
Limited Şirket Sigorta Acentalığı Feshi
İşlem Süresi: 30 dakika
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu