Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Tescil İşlemleri
Limited Şirketler
Anonim Şirketler
Kollektif Şirketler
Gerçek Kişilere Ait Ticari İşletme
Komandit Şirketler
Kooperatifler
Ticari İşletme (Vakıf,Dernek,Diğer)
Yabancı Sermaye İşlemleri
Meşgale Örnekleri
Meşgale Örnekleri
Sermaye Madde Örnekleri
İşletme Rehni
Bölünmeler
Kanunlar
Yönetmelikler ve Tebliğler
Tescil Ara :
Kooperatif Kuruluş İşlemleri « Geri
Yazdır
 İşlem Süresi: 120 dakika


BİLGİ NOTU:

Resmi Gazete’nin 26 ekim 2021 tarih/31640 sayısında yayınlanan KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 13.maddesi  MADDE 13 – 1163 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“5. Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatifler ile ortaklarının çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflerin, bu Kanun ve 6102 sayılı Kanun gereğince tescil ve ilana tabi işlemlerinden ücret alınmaz ve ilana tabi olanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz olarak yayımlanır. Bu kooperatiflerden, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 24 üncü maddesi gereğince odaya kayıt ücreti ve yıllık aidat ile aynı Kanunun 25 inci maddesinde tanımlanan munzam aidat alınmaz.”Denilmektedir.

Bu nedenle,İlgili İl Müdürlüğü'nden  alınacak 1163 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin 5.fıkrasındaki şartalara haiz olduğunu içerir bir yazı ile Müdürlüğümüze başvuruda bulunulması durumunda,kapsam dahilinde olduğu belirtilen kooperatiflerden, tescil ve ilana tabi işlemlerden ücret/hizmet bedeli alınmayacak, ilanları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Kuruluş işlemleri harçtan muaf olup, diğer tescil işlemlerinde harçların alınması devam edecektir.

Kuruluş işlemleri için;

1-Mersisten şirket kuruluşu onaya gönderilecek.(bu arada ilgili Bakanlıktan kooperatif kuruluşu ile ilgili ortakların ve diğer gerekli şartların uygun olup olmadığını araştırmanız önerilir)

Tarafımızdan kontrolü sağlandıktan sonra randevu verilecek.

2-Onay  için Kooperatif ortakları huzurumuza gelecek.Geçerli kimlik kartlarının yanlarında bulundurulması gereklidir.

3-Onay işleminden sonra ilgili Bakanlıktan izin alınıp; Müdürlüğümüzden tescil için randevu alınacak. Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilen evraklarla Müdürlüğümüze başvuracak.

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir 

 GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Ticaret Sicil)

  1. Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.)
  2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış,Huzurumuzda imzalanmış ana sözleşmeler
  3. Bakanlık izin yazısı
  4. sermayenin ¼’ü ödendiğine dair banka mektubu.

 GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Oda Sicil)

  1. Oda Sicil Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.)
  2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış ,Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdik edilmiş ana sözleşme  (1adet)
  3. Bakanlık izin yazısı
  4. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)
İşlem Ücretleri
AçıklamaÖdenecek YerÜcret
Ticaret Sicili Gazetesi İlan Bedeli(değişkendir)Banka420,00 ₺
Kooperatif sözleşmesi tasdik onayoda veznesi270,00 ₺
Defter Tasdik ücretioda veznesi140,00 ₺
Oda Kayıt BedeliOda Veznesi1.520,00 ₺
Dosya Örnekleri
ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc (63,5 KB)
TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ FORM ÖRNEĞİ.doc TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ FORM ÖRNEĞİ.doc (134 KB)
Kİşisel Veri Paylaşımı Onay Örneği.docx Kİşisel Veri Paylaşımı Onay Örneği.docx (19,06 KB)
DİLEKÇE KURULUŞ TESCİL.docx DİLEKÇE KURULUŞ TESCİL.docx (15,22 KB)
Benzer Tescil İşlemleri Tüm Tescil İşlemleri »
Kooperatif Şirketlerde Tasfiyeye Giriş
İşlem Süresi: 45 dakika
Kooperatif Nedir
Kooperatiflerde Tasfiye Sonu Genel Kurulu
İşlem Süresi: 45 dakika
Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri
İşlem Süresi: 60 dakika
Merkezi Başka Bir Sicilin Görev Alanında Bulunan Kooperatif Şirketin Samsuna Merkez Nakli
İşlem Süresi: 120 dakika
Kooperatif Anasözlesme Değişikliği
İşlem Süresi: 60 dakika
Kooperatif Şubesinin Açılışı
İşlem Süresi: 120 dakika
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu