İçerik
Aranan Kelime : 
BaşlıkUrlKategoriİşlemler
TESThttp://www.samsuntso.org.tr/manager/icerik/mevzuatKanunlar
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141011-2.htmYönetmelikler
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141014-5.htmTebliğler
526 Sayılı Mal Sahiplerince Yapı Müteahhitliğinin Üstelenilmesi Hk. Genelgehttp://www.yds.gov.tr/dosyalar/1326963273-16.02.2010_Tarih_ve_526_sayili_Genelge.pdfGenelgeler
7998 Sayılı Yapı Sahibinin Yapı Müteaahitliğini Üstlenmesi Hk. Genelgehttp://www.yds.gov.tr/dosyalar/1326963294-28052002_tarih_ve_7998_sayili_Genelge.pdfGenelgeler
4-1135 Sayılı ve Yapı Denetimi Konulu Genelgehttp://www.yds.gov.tr/dosyalar/1326961037-3_nolu_genelge_11subat2002_4-1135_sayili_.pdfGenelgeler
555 Sayılı ve Yapı Denetimi Konulu Genelgehttp://www.yds.gov.tr/dosyalar/1326962939-2_nolu_genelge_12kasim2001_555_sayili.pdfGenelgeler
Tacir İle Esnaf ve Sanatkâr İşletmelerinin Açılış İşlemlerinin Kolaylaştırılması Hakkında Genelgehttp://www.gumrukticaret.gov.tr/icerik/594/1486/2012-1-sayili-genelge.htmlGenelgeler
Esnaf ve Sanatkâr İle Tacir ve Sanayici Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliğihttp://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9429&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Esnaf%20ve%Yönetmelikler
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikhttp://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14506&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Yap%C4%B1%Yönetmelikler
123