Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Samsun TSO’dan TTK semineri « Geri
Samsun TSO’dan TTK semineri
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, seminerde Oda üyelerine, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Genel Kurulun Toplanması, Hakim Şirket, Bağlı Şirket ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu” konulu seminer düzenlendi.
 16 Nisan, 2013


Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, seminerde Oda üyelerine, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Genel Kurulun Toplanması, Hakim Şirket, Bağlı Şirket ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu” konulu seminer düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ortaya çıkardığı acil ve önemli eğitim ihtiyacını karşılamak adına Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Sağlam ve Sorumlu Denetçi Mehmet Yolcu’nun katılımıyla, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Genel Kurulun Toplanması, Hakim Şirket, Bağlı Şirket ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu” konulu seminer düzenlendi.

“Tüm taraflar Yeni TTK’nın farkında olmalı”

Davut Altan Meclis Salonu’nda büyük ilgi gören seminerin açılışında konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, iş ve ekonomi dünyasına radikal değişiklikler getiren Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun,  özellikle düzenlenen eğitim kapsamında değinilecek konularda şirketler açısından çağdaş ve reformcu yaklaşımlara yer verdiğini söyledi.  Yiğit Tören, “Sermayenin sınır tanımadığı ve rekabetin arttığı bir ortamda; Türk işletmelerinin geleceğe hazırlanması, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda şeffaf bir yönetim tarzını benimsemesi, dünya ekonomisine entegrasyonda Yeni TTK önemli rol oynayacaktır. Bu sebeple, Yeni Kanun’un etki alanına girecek tüm tarafların Yeni Kanun’un getirdiği yeniliklerin farkında olması, anlaması ve işletmelerini bu kanuna uygun hale ivedilikle getirmesi büyük önem arz etmektedir.  Bu anlayışla Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin pek çok bilgilendirme toplantısını düzenledik. Bugün de iş dünyamızın düzenleyicisi olan bu kanuna göre genel kurulun toplanması, hakim şirket, bağlı şirket ve yönetim kurulu faaliyet raporu hususları hakkında siz değerli üyelerimizi bilgilendirmek üzere toplanmış bulunmaktayız” diye ifade etti.

Yeni yükümlülükler getiriyor

Ardından söz alan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Yeni TTK’nın hazırlanmasıyla şirketlere ilişkin de değişiklikler geldiğini belirterek, “Kanun günümüz şartlarında ciddi yenilikler geçiriyor. Sizin de bildiğiniz gibi AB ile tam üyelik konusunda görüşmeler yapıyoruz. O anlamda da Yeni TTK, AB ile yapılan görüşmelerde bir fasılı oluşturuyor. Diğer taraftan yine sizin de bildiğiniz gibi 2023 yılı için ülkemizin 500 milyar dolarlık ihracat hedefi var.  İhracatın yapılabilmesi için de ticaretin serbestleşmesi ve günün şartlarına uygun hale gelmesi gerekiyor. Deniz Ticareti tekrar düzenlendi ama Kara Ticareti ile ilgili kanuna bir kitap daha eklendi. Yasa koyucu kanun yürürlüğe girmeden önce 16 ay süre vererek kendinizi hazırlayın dedi. Yasa, 1535 maddeden oluşuyor. Geçici maddeler de eklenince 1600 maddeye kadar çıkıyor. Kanun çıkması yetmiyor. Bu işin mevzuat kısmı da var. Kanun yürürlüğe girdikten sonra 28 tane tebliği yönetmelik yayımlandı. 3-4 bin sayfalık mevzuat var. Bunları takip edip, uygulayacağız. Sizlere yeni yükümlülükler geliyor. Yeni TTK uymadığınız takdirde önemli yaptırımlar da söz konusu. İki farklı ceza söz konusu. Bunlardan biri idari para cezası, diğeri adli para cezası. Kabahatler kanununa göre idari para cezasını ödersiniz ama adli para cezası yönetim kurulu üyesinin siciline işlenir. Sicilinize işlendiğinde iyi hal kağıdı aldığınızda sicilden çıkar. Dolayısıyla şirket yönetmekle siciliniz bozulabiliyor. Hatta ve hatta işinizi engelleyebilir. Çünkü  ihaleye girmek için yönetim kurulu üyelerinin iyi hal kağıdı lazım. İyi hal kağıdınız yoksa, ihaleye giremezsiniz. O nedenle, Ticaret Kanunu’ndaki yaptırımlar önemli. Hatta önümüzdeki dönemde denetim konusu daha da sıklaşacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili denetim konusu fazla değildi. Bundan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve vergi müfettişlerinin yanında onlardan daha yetkili ve daha da çok konuyu inceleyecek bir yeni bir denetim mekanizması geliyor. Türk Ticaret Kanunu’na göre biz evraklarımızı, genel kurul tutanaklarımızı, onun dışındaki yazışmaları 10 yıl süreyle saklamak durumundayız. Bunun anlamı, 2023 yılında biz bu yılın hesabını vermek durumunda kalabiliriz” diye konuştu.

 

Bazı alışkanlıklar değişecek

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun bazı alışkanlıkları değiştirdiğini söyleyen Sorumlu Denetçi Mehmet Yolcu ise, "Genel kurulları biz sadece anonim şirketler için yapıyorduk. Ama yeni kanuna göre sadece anonim şirketler değil, sermaye şirketlerinin tümü her yıl yapacak. Türk Ticaret Kanunu'nda anonim ve limited şirketlerin genel kurul toplantılarının şekli, yeri, çağırmaya yetkili olanlar, toplantıya davet usulü, toplantı gündemi, toplantıda temsil, oy hakkı, toplantının ertelenmesi, toplantının yapılması, karar nisabı, toplantı tutanağı, genel kurulun reddi, genel kurul kararının yürütülmesinin geri bırakılması ve iptaline ilişkin hükümler belirlenmiştir. Şirketlerin hissedarlarına verdiği önem, genel kurul toplantılarına verilen önem ile doğru orantılı olarak algılanmalı. Zira, genel kurul toplantılarında şirket ortakları, şirket işlerine ilişkin haklarını belirlerken, bir arada oy kullanarak şirket yönetimine etki edebilir ve düşüncelerini şirket yönetimi nezdinde ifade edebilirler. Bu nedenle genel kurul toplantılarının yapılma biçimi, gerek şirketlerin gerekse de hissedarların önem vermeleri gereken en önemli kurumsal yönetim ilkeleri arasında yer alıyor. Genel kurul toplantılarının etkinliğini ortaya koyacak en önemli husus hissedarların yeterli ölçüde bilgilendirilmesinin sağlanmasıdır. Bu nedenle şirketin hissedarlarına karşı sorumluluklarının başında etkin bilgilendirme gelir. Bilgilendirmelerin hissedar ayrımı yapılmaksızın tüm hissedarlara eşit, eş zamanlı, anlaşılabilir, doğru ve eksiksiz yapılması ve etkin bilgilendirilmesi şarttır. Şirketler tarafından hissedarlara yeterli ölçüde yapılmayan bilgilendirme, oy hakkının doğru olarak kullanımını da engeller. Bilindiği üzere 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren 6 bin 102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, anonim şirketler ve limited şirketler yeni kanun hükümleri uyarınca mart ayının sonuna kadar olağan genel kurul toplantılarını düzenlemek zorundadırlar. Şirket ortakları, şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Bir başka anlatımla genel kurullar, şirket işlerine ilişkin pay sahipliği haklarının kullanılarak ortakların kararlarının alındığı bir iç organdır. Genel kurul toplantısına, anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdür ya da müdürler kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir" dedi.

 

Diğer Haberler Tüm Haberler »
Murzioğlu, AB Bilgi Merkezleri Ağı Projesi Açılış&Koordinasyon Toplantısı’na katıldı Murzioğlu, AB Bilgi Merkezleri Ağı Projesi Açılış&Koordinasyon Toplantısı’na katıldı
18 Şubat, 2020
TOBB Başkan Yardımcısı ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, AB Bilgi Merkezleri Ağı Projesi Açılış&Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.
MEGİP 605 genci iş sahibi yaptı MEGİP 605 genci iş sahibi yaptı
14 Şubat, 2020
İŞKUR ve TOBB arasında 2017 yılının sonunda hayata geçen "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü" çerçevesinde Samsun’da açılan çeşitli kurslar sonunda Samsun’da 605 kişi iş başı yaptı.
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu