Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Reflektör Denetleme Rehberi « Geri
 16 Eylül, 2013

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’nun 27/12/2012 tarihinde gerçekleştirdiği 127. toplantısında ağır ve uzun araçlar ile yavaş hareket edebilen taşıtlarda ku LI anı 1 an arka işaret levhaları ve araç bordür reflektif şeritleri ile ilgili teknik düzenlemeler konusunda yaşanan sıkıntılar dile getirilmiş ve Bakanlığımız koordinesinde kurulması kararlaştırılan çalışma grubu oluşturularak sahte ve onaysız reflektif malzeme imal, satış ve kullanımına karşı yaptırımda bulunulmak üzere çalışma yapılmıştır.

 
Çalışma sonunda; Sanayi Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Bakanlığımız Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görev alanı kapsamında konuyla ilgili olarak gerekenlerin yapılacağı beyan edilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından periyodik araç muayenelerinde sahte reflektör kullanımının “ağır kusur” sayılması için gerekli çalışmalar yapılması, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan yol denetimlerinde reflektörlerin olup-olmadığına bakılmasıyla birlikte araç üzerine uygulanmış olan reflektörlerin sahte olup olmadığının da denetlenmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır. Ancak bu denetimlere geçilmeden önce denetimden habersiz olan son kullanıcının mağdur olmaması amacıyla 2 aylık bir geçiş süresi verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Bu geçiş süresi zarfında görsel ve yazılı basın kullanılmak suretiyle sahte reflektör kullanımının sonuçlarıyla ilgili olarak -Ülke genelinde kullanıcıların bilinçlendirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Bakanlığımız Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından Ülkemiz genelinde gerek üretim yerlerinde ve gerek satış yerlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri 3 Haziran 2013 itibarıyla yapılmaya başlanarak piyasaya sahte reflektör arzının önlenme sürecine geçilmiştir. “Bilinçlendirme” ile “Piyasa Gözetimi ve Denetimi” süreçleri devam ederken 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı denetiminde bulunan Araç Muayene İstasyonlarında, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı marifetiyle de karayolunda yapılacak yol denetimlerinde sahte-gerçek reflektör tespiti yapılarak sahte olduğu belirlenen araç sahiplerine yasal yaptırım uygulanması hedeflenmektedir.

Adı geçen çalışma grubunda alınan karar ile bastırılmış olan Reflektör Denetleme Rehberleri aşağıda ismi bulunan çalışma grubu üyelerine, ilgili kurum ve kuruluşlara teslim edilmek üzere talep edilen adetlerde daha önce bildirilmiş olan adreslere aşağıdaki tabloda belirtilen miktarda yazımız ekinde gönderilmekte veya kurumların kendi iç birimlerine konu ile önceden bilgilendirmeleri süreleri göz önüne alınarak doğrudan ilgili birimlerine bilahare gönderilecektir.

Ayrıca Reflektör Denetleme Rehberi örnekleri, sektörle ilgili sivil toplum kuruluşlarına; federasyon, birlik ve derneklere de üyelerini sahte reflektör konusunda bilgilendirmelerini sağlamak amacıyla gönderilmektedir. Ülkemizde trafik can ve mal güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için söz konusu ilgili sivil toplum kuruluşlarının üyelerine sahte/güvensiz reflektör ve reflektif şerit ,alıp-satmamaları ve kullanmamaları, gerçek/güvenli reflektör ve reflektif şerit kullanmaları hususunda gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri yapmaları önem arz etmektedir.

Reflektör Denetleme Rehberindeki şekiller bilgi amaçlı verilmiş olup bu rehberler ışık yansıtıcı özelliğine göre sahte ürünlerle gerçek ürünleri birbirinden ayırt etmek için hazırlanmıştır. Şekil, renk, desen, uygulama yeri, boyut gibi kriterler bu çalışmada göz önüne alınmayıp sadece sahte ve gerçek arasındaki farkın bilinmesi, ekteki fener veya başka bir ışık kaynağı tutulduğu zaman yansıtıp yansıtmayacağı dikkate alınacaktır. Reflektif malzemelerin ilgili teknik düzenlemenin geri yansıtma şartlarını sağlayıp sağlamadığı, reflektif malzemeye yaklaşık 40-50 santimetreden ekte gönderilen fenerler ile dik şekilde ışık gönderilerek yansıyan  ışığın yeterli olup olmadığının Orijinal numuneler ile karşılaştırılması  ile anlaşılabilir. Eğer yansıma yok veya yetersiz ise reflektörler sahte/güvensizdir. Ayrıca orijinal tip onaylı güvenli reflektörler de zamanla özelliklerini kaybetmekte ve değiştirilmeleri gerekmektedir.

Bu reflektörler üzerinde yansıtmayı engelleyecek şekilde bazı son kullanıcılar tarafından sonradan yazıldığı anlaşılan; reklam yazısı, şirket-firma ismi, arka yazısı, slogan vb. harici yazılar da bulunmamalıdır.

Araç bordür işaretlemesinde kullanılan reflektif şerit kontrolünde ülke kodları, tip onay numaraları ve üretici firma logoları imalat aşamasında reflektif şeritlerin katmanları içine yazılmış olmalı ve tiner, aseton gibi çözücüler ile bıçak ucu kazımasıyla silinmeyecek şekilde olmalıdır. Ülkemizin onay kodu “e37″ olup bu kod numarası ülkeye göre değişebilmektedir. Halihazırda ülkemizden R104 onayı almış (‘e37′ kodlu) reflektif şerit bulunmamaktadır. Reflektör Denetleme Rehberindeki gerçek ürünler esas alınarak sahtesinin ayırt edilebilmesi mümkün olacaktır.

Reflektör ve/veya reflektif şeritler yapılan kontrol sonucunda ışık yansıtan gerçek reflektif malzemeler ise “Var/Gerçek” olarak değerlendirilecek, ışık yansıtmayan sahte malzemeler “Yok/Sahte” olarak değerlendirilecektir.

Diğer Duyurular Tüm Duyurular »
 
Ekmeklik buğday alımı ihalesi
12 Şubat, 2020
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğü’nden Odamıza gelen bir yazıda, Suriye’de yaşayan sivil halka yardım amacıyla ekmeklik buğday karşılığı 10 bin ton çuvallı un temin ihalesi yapılacağı bildirilmektedir. Yazıda devamla, ihalenin 19.02.2020 tarihinde saat 10.30’da Genel Müdürlükte yapılacağı belirtilmiştir. İhaleyle ilgili detaylar ekte belirtilmiştir
BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncelleşmesi
7 Şubat, 2020
TOBB'dan gelen yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına istinaden; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi'nin 2 Ocak 2020 tarihli Notası ekte yer almaktadır. Notada özetle, yaptırımlar listesinde yapılan son güncellemeyle, 1483 (2003) sayılı Güvenlik Konseyi kararının 19. ve 23. paragrafları uyarınca, Notada ismi yer alan kuruluşların 2 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yaptırım listesinden çıkartıldığı belirtilmektedir.. Detaylı bilgi ekte tarafınıza sunulmuştur.
Bosna Hersek troleybüs alımına ilişkin ihale duyurusu
19 Şubat, 2020
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden aldığımız 17.02.2020 tarih ve 1610 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ilgili yazı çerçevesinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından, Saraybosna Kantonu Hükümeti ile Saraybosna Kantonu Ulaştırma Bakanlığı'nın ihtiyaçları için 25 adet yeni troleybüs alımına ilişkin ihale duyurusu yapıldığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, ihale duyurusuna EBRD'nin https://ecepp.ebrd.com/respond/49EPVKG9X4  adresinden ulaşılabileceği ve aday firmaların 23/03/2020 günü yerel saatle 12:00'a kadar tekliflerini iletebilecekleri ifade edilmektedir.
Endonezya 2020 Helal Endüstri Zirvesi
7 Şubat, 2020
TOBB'dan Odamıza gelen yazıda, T.C. Cakarta Büyükelçiliğimizden alınan Endonezya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi yazısına atfen, 28 Ekim – 2 Kasım 2020 tarihlerinde Cakarta Kongre Merkezi’nde (JCC) Cakarta’da “2020 Helal Endüstri Zirvesi” nin düzenleneceği belirtilmektedir.
Konu Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2020 Zirvesi Hazırlıkları Hk.
11 Şubat, 2020
TCDD Taşımacılık A. Ş. 'den Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2020 Zirvesi Hazırlıklarına ilişkin olarak alınan yazıda, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde yer alan ve küresel ölçekte üyeleri bulunan hükümetler arası bir örgüt konumundaki Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) tarafından 27-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Leipzig şehrinde "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ulaştırma İnovasyonları" temalı bir Zirve düzenleneceği bildirilmiştir. Ulaştırma Bakanının da davet edildiği belirtilen ve taslak programı ekte sunulan Zirveye çok sayıda özel sektör temsilcisinin de katılması beklendiği ifade edilmektedir. Ayrıca, İTF yapılanmasında üye ülkelerin özel sektör temsilcilerinin yer aldığı ve üye listesi ve faaliyet alanları ekte sunulan bir Kurumsal Ortaklık Kurulunun bulunduğu ifade edilmektedir. Üyelik için firmalardan üç yıllık taahhüt ve Kurumsal Ortaklık Kurulu tarafından başlatılan farklı projeleri finanse etmek üzere üyelik ücreti alınmakta ve firma temsilcilerinin iyi derecede İngilizce bilmeleri istenmektedir. Söz konusu Zirvede ve/veya Kurumsal Ortaklık Kurulunda yer almak isteyen firmaların iletişim bilgilerini Birliğimize iletilmek üzere Odamız Dış İlişkiler Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederiz. Taslak Program ektedir.
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu