Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı Hazırlık Çalışmaları « Geri
 7 Temmuz, 2022

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen bir yazıda, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planının (2023-2025), Hazine ve Maliye Bakanlığının sorumluluğu ve ilgili kamu kurum/kuruluşları ile özel kuruluşların işbirliğinde, 2022 yılı içerisinde hazırlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

 

Söz konusu yazıda, “Bakanlık Makamının 15/06/2022 tarihli Olur'ları gereğince, bahse konu Eylem Planının hazırlık, koordinasyon ve uygulama süreçlerinin izlenmesi görevi Genel Müdürlüğümüzce yürütülecektir. Kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadelede, eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması aşamalarında kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber toplumun tüm kesimlerinin desteği ve işbirliği büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla, kuruluşunuz ve ilgili birimlerinizin bahse konu Eylem Planı kapsamındaki eylem önerilerinin, ekte yer alan forma (EK-Eylem Öneri Tablosu) uygun şekilde hazırlanarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. Yazının devamında ise, eylem önerilerinin, 29/07/2022 tarihine kadar ragm.eylemplani@hmb.gov.tr e-posta adresine elektronik ortamda iletilmesi belirtildi.

Diğer Duyurular Tüm Duyurular »
 
Türkiye-Çekya ETOK 1. Dönem Toplantısı
2 Eylül, 2022
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen ilgili yazıda, 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde ülkemizde Türkiye ile Çekya arasında Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komisyonu I. Dönem Toplantısı'nın ve akabinde Ankara ve İstanbul'da olmak üzere birer İş Forumu'nun gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, söz konusu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ülkemiz ile Çekya arasındaki ilişkilere dair Birliğimizin görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, Çekya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 15 Eylül 2022 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususu istenmektedir.
Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Hk.
31 Ağustos, 2022
Taşınmaz Ticareti Yönetmelik kapsamında Yetki Belgesi alan üyelerimizin yetki belgesinin yenilenmesi ve iptal işlemleri hakkında herhangi bir cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Samsun Ticaret İl Müdürlüğünden tarafımıza iletilen yazı bilgilerinize sunulmuştur.
2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı hakkında
5 Ekim, 2022
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Birliğimize iletilen 28.09.2022 tarihli ve Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Hk. konulu yazıda, Ekim 2020 tarihinde çalışmalarına başlanan "Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı"nın Nisan 2022 tarihinde tamamlandığı ve bu kapsamda Türkiye'nin 2053 yılına kadar yapacağı ulaştırma altyapıları ve politikaları doğrultusunda Ulaştırma 2053 vizyonun belirlendiği ve kamuoyuna tanıtıldığı belirtilmiştir. Türkiye'de lojistik ile ilgili iş ve hizmetlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların aynı amaç etrafında işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması ve lojistik alanında yürürlüğe konulacak stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ile mezkur projenin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan "Lojistik Koordinasyon Kurulu ve Lojistik Koordinasyon İcra Kurulunun Teşkili ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Karar" doğrultusunda bahse konu kurulların çalışmalarına başlayabilmesi için https://tobb.org.tr/TurkiyeSektorMeclisleri/Documents/2053-Lojistik-plan.pdf bağlantıda yer alan "Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı"na ilişkin görüşlerinizin 7 Ekim tarihi mesai bitimine kadar Birliğimize iletilmek üzere Odamız mail adresine (samsuntso@samsuntso.org.tr) gönderebilirsiniz. Saygılarımızla.
49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesisi
30 Eylül, 2022
"4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek-3 üncü maddesine dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Esaslara göre, yazımız eki ilan metninde yazılı Hazine adına kayıtlı taşınmaz üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir." (T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) Ek:İlan metni
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü taşınmaz özelleştirmesi
3 Ekim, 2022
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. İlan bağlantısı>> (Sümer Holding A.Ş)
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu