Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Atık analizleri « Geri
 22 Eylül, 2014

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla Odamıza iletilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili yazısında, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan atık yönetimi mevzuatı çerçevesinde ülkemizde atıkların tanımlanması, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması, ön işlemi, geri kazanımı ve bertarafı gibi atık yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirildiği hatırlatılmıştır.

 

Bahsi geçen yazıda, tehlikeli nitelikli atıkların özellikleri gereği diğer atıklardan ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların tanımlamalarının, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-IV atık listesi ile gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.

Söz konusu atık listesinde atıkların 20 bölüm altında sınıflandırıldığı, her bir bölümde atıkların kaynağının veya niteliğinin net bir şekilde ayırt edilebilmesi için alt başlıklara bölündüğü bildirilmiştir. Listede atıkların 6 haneli kodlar ile tanımlandığı, bahsi geçen altı haneli kodların yanında yıldız (*) işareti bulunanların tehlikeli, bulunmayanların ise tehlikesiz atık olarak sınıflandırıldığı bildirilmiştir.

Yıldız (*)  işareti ile sınıflandırılan tehlikeli atıkların ise yanlarında (A) ve (M) işaretleri bulunduğu, (A) işareti ile tanımlanan atıkların kesin tehlikeli atık olup tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla herhangi bir analiz yapılmasına gerek bulunmadığı, (M) ile tanımlanan atıkların ise muhtemel tehlikeli olup, bu atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-III/A’da verilen tehlikelilik özellikleri esas alınarak hazırlanan Ek-III/B’de yer alan sınır değerlere göre analizinin Bakanlıktan yeterlik almış laboratuvarlarda yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Bahsi geçen analiz çalışması sonucunda atıkların sınır değerlerin üzerinde çıkması halinde atıkların tehlikeli atık olarak değerlendirildiği ve (M) ile işaretli ilgili atık kodu kullanılarak tamamlandığı bildirilmiştir. Analiz çalışması sonucunda atığın sınır değerlerin altında olması halinde ise söz konusu atığın ilgili tehlikesiz atık kodu ile tanımlanması gerektiği ifade edilmiştir. Atık üreticisi tarafından atığın tehlikeli olduğunun kabul edilmesi halinde (M) ile işaretli kodun kullanılması için analiz yaptırmasının zorunlu olmadığı, bu kod ile ilgili tehlikesiz atık kodunun kullanılabilmesi için atığın tehlikesiz olduğunun analiz yapılarak kanıtlanması gerektiği ifade edilmiştir.

Atığın tanımlanmasının yapılması müteakip atığın düzenli depolama yöntemi ile bertarafının gerçekleştirmesinin planlanması halinde, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek-2 kriterleri çerçevesinde Bakanlıktan yeterlik almış laboratuvarlarda analizinin yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Söz konusu analiz neticesinde atığın hangi sınıf düzenli depolama alanında bertaraf edileceğinin belirlendiği ifade edilmiştir. Atıkların düzenli Depolanmasına Dair yönetmelik Ek-2 kriterleri çerçevesinde yapılacak analizlerin, atığın tehlikeliliğine ilişkin bilgi vermemekte olduğu sadece atığın sızıntı suyuna geçmesi muhtemel bileşenleri ve bu çerçevede de hangi altyapıya sahip düzenli depolama tesisine gönderilmesinin uygun olduğunu belirlemekte kullanıldığı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, atıkların tehlikelilik özelliklerinin ve hangi atık koduyla tanımlanacağının belirlenmesi amacıyla Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-III/B analizinin, atıkların düzenli depolanarak bertarafının planlanması halinde hangi sınıfta bertarafının gerçekleştirileceğinin belirlenmesi amacıyla ise Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek-2 analizinin kullanılması gerektiği bildirilmiştir.

Diğer Duyurular Tüm Duyurular »
 
Laos'taki Özel Ekonomik Bölgeler Hk.
7 Şubat, 2020
TOBB’ den alınan yazıda, Viyentiyan Büyükelçiliğimizden alman yazıya atfen; Laos'taki Özel Ekonomik Bölgeler (ÖEB) hakkında çıkan bir habere göre, Laos'taki ÖEB'den 2019 yılında toplam 394,4 milyon Dolar tutarında ihracat ve 1.1 milyar Dolar civarında ithalat gerçekleştirildiği, ihraç edilen mallar arasında elektronik parçalar, otomobil akşamları, ithal edilen mallar arasında makine, hammadde ve inşaat malzemelerinin bulunduğu kaydedilmekte ve bahse konu ÖEB'in Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden ve 2022 yılında tamamlanması planlanan Laos-Çin demiryolundan yararlanmalarının beklendiği bildirilmektedir. ASEAN ve Güneydoğu Asya ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından, firmalarımızın Laos'taki ÖEB yatırımda bulunmalarının yararlı olacağı belirtilmiştir. ÖEB hakkında Laos Planlama ve Yatırım Bakanlığı Yatırım Geliştirme Dairesi'nin www.investlaos.gov.la  sayfasından ayrıntılı bilgilere erişile  
Güney Kore Fuarları Hakkında İl Tanıtım Toplantıları
24 Şubat, 2020
TOBB'dan Odamıza ulaşan bilgilendirmede, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, 19-22 Mayıs 2020 tarihlerinde ''Seoul Food and Hotel'' fuarının Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti tarafından, 25-27 Haziran 2020 tarihlerinde ''Import Goods Fair-İthal Ürünleri'' fuarının Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB) tarafından düzenleneceği bildirilmektedir.
Lüksemburg’da “Citi Invest Control” İsimli Firmanın Şüphe Uyandıran Faaliyetleri Hakkında
17 Şubat, 2020
TOBB'dan Odamıza gelen bilgilendirmede, T.C. Lüksemburg Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atıfla, son dönemde ülkemizden bazı firmalarca yazılı ve şifahi olarak iletilen mesajlara göre, Lüksemburg’da bulunan ‘Citi Invest Control’ isimli bir firmanın, ülkemizde özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere, bazı firmalarımızla iletişime geçerek, faaliyet alanlarıyla yatırım amaçlı olarak ilgilendiklerini beyan ettiğinin; iletişim kurdukları firmalarımızı, şirket sahibinin veya eşinin tedavi görmekte olduğu bahanesiyle, yüz yüze görüşmek için Roma veya Lüksemburg’a davet ettiğinin; turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirketimizin anılan firma ile bir yatırım fonuna para transfer etmek bahanesiyle maddi sorun yaşadığının anlaşıldığı bildirilmektedir.
Moldova Özelleştirme Projeleri
8 Şubat, 2020
TOBB’ den alınan yazıda Moldova Ankara Büyükelçiliği’nin yazısına atfen; Türkiye ile Moldova'nın iyi siyasi ilişkileri ile ticari ve ekonomik işbirlikleri ve önümüzdeki dönemde sonlandırılarak imzalanması öngörülen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine dikkat çekilerek, Moldova'da özelleştirme sürecine girecek kamu mallarına ilişkin bilgiler verilmektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde özelleştirilecek Moldova kamu mallarına ilişkin bilgiler ekte iletilmektedir.  
Bankacılık Sistemine Yönelik Ücretlere İlişkin Düzenlemeler
22 Şubat, 2020
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazı ile; sanayici ve tüccarımızın sorunlarının çözümüne yönelik olarak girişimde bulunulan ve takip edilen konulardan birisi olan banka işlem ücretlerine ilişkin Merkez Bankası tarafından ’’Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’’ ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından ’’Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in yayınlandığı bildirilmiştir.
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu