Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Belge Hizmetleri
Sanayi Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü
İç Ticaret Müdürlüğü
Oda Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sanayi Müdürlüğü Belge Hizmetleri

Kapasite Raporu Başvurusu İçin Gerekli Evraklar ;

 1. Kapasite Raporu Talep Formu (Form Sitemizde Mevcuttur)
 2. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri
 3. Tapu,tahsis belgesi veya kira sözleşmesi
 4. Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları
 5. Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı makina ve teçhizat demirbaş listesi ve makina ve teçhizatın sermaye kıymetler değeri (Form Sitemizde Mevcuttur)
 6. Kiralık olan makina teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza beyannamesi
 7. Vergi Levhası fotokopisi, Sanayi sicil - marka tescil belge fotokopileri (varsa), ve kalite belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri
 8. Maden ocaklarında Maden Ruhsatı 
 9. Son 2 yıla ait fiili üretim ve fiili tüketim miktarlarını gösteren muhasebe kayıtları (gerekli durumlarda istenir)
 10. Fabrikasyon Yemek Üreticileri için Taahhütname (Form Sitemizde Mevcuttur)

Notlar ;

 1. Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz.
 2. YMM veya Mali Müşavir onaylı makina teçhizat listesi formunda “firma ünvanı” ve “makina ve teçhizatın sermaye kıymetler değerinin” doldurulması gerekmektedir.
 3. Kayıtlarda olmayan makina ve teçhizat dikkate alınmaz, proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.
 4. Kapasite raporu düzenlenebilmesi için, makina ve teçhizatın işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gereklidir.

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Oda ÜcretiOdamız Hesabına veya Oda Veznesine3.520,00 ₺2.880,00 ₺
TOBB ÜcretiTOBB Banka Hesabına3.750,00 ₺3.750,00 ₺
Eksper ÜcretiOdamız Hesabına veya Oda Veznesine500,00 ₺500,00 ₺

Gerekli Formlar

 1. Kapasite Raporu Suret Onayı Dilekçe
 2. Yerli Malı Suret Onayı Dilekçe
 3. İmalat Yeterlik Belgesi Suret Onayı Dilekçe
 4. Kapasite Ekspertiz Raporu Suret Onayı Dilekçe
 5. İmalatçı Belgesi Suret Onayı Dilekçe
 6. Sanayici Belgesi Suret Onayı Dilekçe

Notlar ;

 1. Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz
 2. Dilekçe olmadan, belge sureti verilmemektedir.

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Oda Ücreti (Suret Başına)Odamız Hesabına veya Oda Veznesine160,00 ₺160,00 ₺

Gerekli Formlar

Yerli Malı Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar ;

 1. Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi
 2. Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler (Faturalar, Gümrük Giriş Beyannameleri vb.,Kullanılan hammaddenin menşei bilgileri, Yerli girdiler için Sanayi Sicil Belgesi)
 3. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Excel Dosyası 4 sayfadan oluşmaktadır)
 4. Sanayi Sicil Belgesi Sureti (Vizesi geçerli olmalı, kapasite raporu ile aynı adres ve mamulleri içermelidir.)
 5. İşletmeyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişinin (Kişilerin) imza sirkülerleri aslı veya noter onaylı sureti
 6. Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat suretleri
 7. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti, Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili Kayıt Kayıt Belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) (Borsalar için) 
 8. Kullanılan hammaddenin menşei bilgileri (Yerli girdiler için Sanayi Sicil Belgesi) 
 9. Diğer bilgi ve belgeler (Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti, Maden Ruhsatı sureti, Marka Tescil Belgesi Sureti vb.)
 10. Yerli Malı Belgesi için mali verileri inceleme izin taahhütnamesi
 11. Bir önceki yıla ait "İşletme Cetveli" (imzalı ve kaşeli olarak)
 12. Üretim akış çizelgesi (Başvurulan her ürün için ayrı ayrı ve imzalı-kaşeli olarak)

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Oda ÜcretiOdamız Hesabına veya Oda Veznesine2.100,00 ₺2.100,00 ₺
TOBB ÜcretiTOBB Banka Hesabına900,00 ₺900,00 ₺
Eksper ÜcretiOdamız Hesabına veya Oda Veznesine500,00 ₺500,00 ₺

Gerekli Formlar

 1. Imalat Yeterlik Belgesi Talep Formu
 2. Geçerli kapasite raporu

Not :

 • Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz.

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Oda ÜcretiOdamız Hesabına veya Oda Veznesine2.100,00 ₺2.100,00 ₺

Gerekli Formlar

İmalatçı Belgesi İçin ;

 1. İmalatçı Belgesi Talep Formu (Sitemizde Mevcuttur)
 2. Geçerli Kapasite Raporu

Sanayici Belgesi İçin ;

 1. Sanayici Belgesi Talep Formu (Sitemizde Mevcuttur)
 2. Geçerli Kapasite Raporu

Not :

 • Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz.

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Oda ÜcretiOdamız Hesabına veya Oda Veznesine930,00 ₺930,00 ₺

Gerekli Formlar

 1. Ekspertiz Raporu Talep Formu (Kapasite Tespiti) (Form Sitemizde Mevcuttur)
 2. Ekspertiz raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri fotokopisi
 3. Tapu,tahsis belgesi veya kira sözleşmesi (imza sirkülerleriyle birlikte) asılları ve fotokopileri.
 4. Son 2 aylık SGK Bildirgeleri 
 5. Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı makina ve teçhizat demirbaş listesi formu (Form Sitemizde Mevcuttur)
 6. Sorumlu Teknik Müdür Sözleşme Fotokopisi (varsa)
 7. Ekspertiz Raporuyla ilgili Oda Makbuzunun fotokopisi

Notlar ;

 1. Formlar üzerine yazılabilir pdf olup, bilgisayarınıza indirdikten sonra bilgisayarınızda doldurup yazıcıdan çıktı alabilir veya boş formları yazıcıdan çıktı alıp, okunaklı bir şekilde el ile doldurabilirsiniz.
 2. Ekspertiz raporu düzenlenebilmesi için, makina ve teçhizatın işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gereklidir.
 3. Başvuru formunun eksik, okunaksız doldurulması ve istenilen belgelerde eksik olması durumunda başvuru iade edilecektir.

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Oda ÜcretiOdamız Hesabına veya Oda Veznesine3.200,00 ₺3.200,00 ₺
Eksper ÜcretiOdamız Hesabına veya Oda Veznesine500,00 ₺500,00 ₺

Gerekli Formlar

Otizm
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Yenimahalle Mah. 839.Sokak No:120 CANİK / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu