Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Sektör temsilcileri TİSKON’da buluştu « Geri
Sektör temsilcileri TİSKON’da buluştu
Sektör temsilcileri TİSKON’da buluştu Dünyada önemli bir ticaret hacmine sahip olan tıbbi cihazlar ve cerrahi el aletleri sektörünün temsilcileri, Samsun'da düzenlenen 4.
 26 Eylül, 2011


Sektör temsilcileri TİSKON’da buluştu Dünyada önemli bir ticaret hacmine sahip olan tıbbi cihazlar ve cerrahi el aletleri sektörünün temsilcileri, Samsun'da düzenlenen 4.Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongre ve Sergisi (TİSKON)'da buluştu. Yerli ve yabancı çok sayıda akademisyen, ekonomist, firma yetkilisi, sanayici, iş adamı ve bürokratın katıldığı kongrede 'sektörel kümelenme'nin önemine dikkat çekildi.

Savunma sanayi kadar öncelikli ve önemli sektör

Canik Kültür Merkezi'nde, Makine Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesi ile Medikal Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) işbirliği ile gerçekleşen 4. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongre ve Sergisi'nin açılış konuşmasını MMO Şube Başkanı Kadir Gürkan yaptı. Tıbbi cihaz imalat sanayi sektörünün son yıllarda dünyada ve ülkede, hem üretim hem de dış ticaret potansiyelini hızla artıran sektörlerin başında geldiğini belirten Kadir Gürkan, "Yüksek teknoloji sektörleri içerisinde değerlendirilen Tıbbi Cihaz imalat sanayi sektörü, son yıllardaki hızlı gelişmesine paralel olarak ürün çeşitlilikleri, inovatif yapısı ve yüksek katma değer yaratması nedeni ile en az savunma sanayi kadar öncelikli ve önemli bir sektördür. Bugün itibariyle Samsun'da sektöre yönelik üretim yapan 60'ın üzerinde imalatçı kuruluşumuz mevcut olup ülkemizde Tıbbi Cihaz Üretimi konusunda Samsun bir kümelenme merkezi olmuştur. Sektörün ülkemizde gelişimini sürdürebilmesi için genel çerçevede tıpkı savunma sanayi sektöründe olduğu gibi net bir biçimde sahiplenilmesi, sektöre yönelik kısa-orta ve uzun vadeli programların oluşturulması ve uygulamaya geçilmesi gerekmektedir" dedi.

Samsun kümelenme merkezi

Samsun Medikal Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, cerrahi alet üretiminin yaklaşık 30 yıl önce bölgedeki silah ustalarının girişimiyle başladığını belirterek, "Bugün Samsun cerrahi alet üretiminde dünya üzerindeki üçüncü büyük kümelenme merkezidir. Cerrahi alet ile bölgemizde başlayan macerada bugün röntgen sistemleri, sterilizasyon konteyner, paslanmaz ameliyat ekipmanları gibi konularda gelişmiştir. Kendiliğinden oluşan bu kümelenme, Valiliğin öncülüğünde şubat ayında ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle bir çatı altında toplandı" dedi.

Samsun cerrahi aletlerde dünya üçüncüsü

Kongre için Samsun'a gelen MMO Genel Başkanı Ali Ekber Çakar, dünyayı saran krizin ülkemize yansımaları ile Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları, daha özelde imalat sanayi, makina imalat sanayi ve tıbbı cihaz imalat sanayinin sorunlarının iç içe geçmiş bulunduğunu belirterek, "Türkiye, dünya tıbbi cihaz pazarında, en büyük 30 pazarın arasında yer almaktadır. Samsun ise cerrahi el aletleri üretiminde dünyada üçüncü sıradadır. Satılan cihazların önemli bir bölümü sözünü ettiğim büyük kentlerin sağlık tesislerinde kullanılmaktadır" diye konuştu.

Üniversite-sanayi işbirliği

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Başkanı Metin Demir, kongre ile amaçlarının birlikte iş yapabilme kültürünü geliştirmek olduğunu belirterek, "Üniversite-sanayi işbirliğini harekete geçirmeliyiz. kongre sonrasında bu anlamda Samsun'a bir şey katabilirsek başarılı olmuş oluruz. Tıbbi cihazlarda CE belgesi çok önemli. CE Belgesi olan ürünler bir çok ülkeye satılabiliyor. 2003 yılından 2010 yılına tıbbi cihazlarda ihracatımız 15 kat arttı. Üniversitelerdeki bilgi birikimini sanayiye aktarabilirsek çok şey başarırız" diyerek sözlerini tamamladı.

KOBİ’ler güçlendirilecek

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sedat Demirci, sağlıkta yüksek teknoloji kullanıldığını belirterek, "Sağlık alanındaki ilerlemeler, insan yaşamına ve toplumsal refeha yansıması, ekonomik sosyal politikalar ile bir bütünlük oluşturmaktadır. Bilim, teknoloji ve tıbbi cihaz üretimi ile sağlık hizmetleri arasında kopmaz bir bağ bulunmaktadır. Kongre bu anlamda çok önemlidir. Bu yıl ki kongrenin temasının ise kümelenme üzerine yoğunlaşmış olması, sektörünortak sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi, inovasyon kapasitelerin arttırılması, ticaret hacminin artırılması, personel niteliklerinin geliştirilmesi ve yeni pazarlara giriş gibi konulara ortak akıl ile yönelinmesinin önünü açacak bir başlangıcın da işareti olacaktır kanaatindeyim. Çünkü kümelenme dediğimiz husus tam da bu çerçevede oluşmakta ve ilgili tüm kurumların ortak stratejiler doğrultusunda oluşturulmuş bir altyapı üzerinde, eşit temsil ve ortak akılla yönetilmesi anlamını taşımaktadır. Globalleşmenin bir sonucu olarak artık, aynı alanda faaliyet gösteren firmalar hem bir arada hareket etmek hem de rekabet etmek zorundadır. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında Kalkınma Bakanlığı tarafından koordine edilen, “Ulusal Kümelenme Politikalarının Geliştirilmesi Projesi”ni de  Şubat ayından itibaren yürütmeye başlamış bulunmaktayız.  “KOBİ’lerin Ağ Yapılanmaları ve Bölgelerarası İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamındaSamsun, Trabzon, Çorum, Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere 5 pilot ilde uygulanacak olan 'KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi' ile; KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, ürün ve hizmette farklılaşma, yenilikçilik ve insan kapasitesinin geliştirilmesi konularında destek olmak, kümelenme yoluyla KOBİ'lerin yurtiçi ve yurtdışı işbirliği ortamında çalışmaya yönlenmelerini sağlamak, tasarımdan başlayarak üretimden ihracata giden süreçte verimlilik artışı sağlanması hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında 400 KOBİ'nin proje kapsamındaki faaliyetlerden faydalanması amaçlanırken 5 ilde en az 12 iş kümesinin sürdürülebilir bir şekilde çalışmaya başlaması ve 200 KOBİ'nin iş kümelerine dahil olması planlanmaktadır. Bu bağlamda şehrimizde bu proje kapsamında gerek medikal kümelenme gerekse diğer sektörlere yönelik çok önemli sonuçlara varacağımız kanaatindeyiz” diye konuştu.

Devlet desteği şart

MHP Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek de, sağlık alanında yapılan yatırımların ön plana çıkması ve devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Tıbbi cihaz üretimi gibi bir konuda Samsun'un yatırım yapılıyor olması Samsun açısından önemlidir. Tıbbi cihaz üreteminin Samsun'a gerek finansman gerekse ihracat alanında katkısı büyüktür" dedi.Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun, Türkiye'nin, dünyadaki tıbbi cihaz pazarının çok önemli bir yerinde olduğunu belirterek, "Basit tıbbi cihazlardan çok yüksek teknolojili ürünlere biran önce adım atmamız lazım. Bunun için aslında Türkiye'de kanuni düzenlemeler var. Sektörün bu konulara eğilimi çok yoktu. Bu eğilim, bugün karar verdikten sonra hemen başlayamıyor. Çünkü alt yapı gerekiyor. Sektör ürettiği ürünü önce kendi ülkesinde satması lazım. Bir alıcı lazım ve bakanlık olarak bizim güçlü bir alıcı potansiyelimiz var. O halde alıcı potansiyelimiz, bu alandaki yatırım için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır" dedi.

Türkiye kendi ayakları üzerinde durmak zorunda

CHP Samsun Milletvekili Prof. Dr. Haluk Koç, sağlık sektörünün diğer sektörlerden farklı bir sektör olduğunu belirterek, "Dünyada herşeyi öteleyebilirsiniz ama sağlıkla ilgili alt başlıkları öteleyemezsiniz. Kimin nerede, ne zaman ne şekilde ihtilyacı olacağı belli olmaz. Bunun için ötelemek mümkün değil. Dünya 1910, 1920'li yılları yaşıyor. bulunduğumuz coğrafyada roller yeniden dağıtılıyor. Türkiye kendi ayakları üzerinde durmak zorunda. bunu için kendi ulusal ekonomisinin güçlü olabileceği alanlarda kendi önünü açmak zorunda. Tıbbi cihaz üretimi konusuna özen göstermeliyiz" dedi.

Sağlık kenti Samsun

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ise bilim ve teknoloji ile beraber sağlık alanındaki ilerlemelerin insan yaşamı, ömrü ve toplumsal refah ile verimliliğe yansıdığını, ekonomik sosyal politikalar ile birlikte bir bütünlük oluşturduğunu vurguladı. Bilim, teknoloji, tıbbi cihaz üretimi ve sağlık hizmetleri arasında kopmaz bağlar bulunduğunu söyleyen Vali Aksoy, "Sağlık Kenti Samsun Projesi ile medikal tıbbi aletler sektörünün gelişimi birbirini eş zamanlı tamamlamaktadır. İlimizde sağlık sektörünün tüm taraflarıyla bir Samsun sağlık haritası oluşturulması amacı doğrultusunda fikir, eylem ve hedef birliği sağlanmıştır. Bu birlikteliğin ardından nihai hedef ilimizin uluslararası alanda kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalara sağlık kenti olmasıdır. Tıbbi cihaz üretimi konusunda üniversite-sanayi işbirliği kurulması büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince tıbbi cihaz sergisi açılışı gerçekleştirildi. Kongreye ayrıca Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Kamuran Özden, Samsun Milletvekili İhsan Kalkavan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Aslan Karanfil, sanayi ve üreticilerle çok sayıda davetli katıldı.

Diğer Haberler Tüm Haberler »
Sri Lanka Ülke Günleri Sri Lanka Ülke Günleri
29 Nisan, 2019
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nca (TSO) “Ülke Günleri” etkinlikleri kapsamında Sri Lanka Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza’nın katılımıyla, “Sri Lanka Ülke Günü” etkinliği gerçekleştirildi.
TOBB Genel Kurulu’nda Samsun standına büyük ilgi TOBB Genel Kurulu’nda Samsun standına büyük ilgi
3 Mayıs, 2019
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Olağan Genel Kurulu’nda Samsun il ve ilçelerinde faaliyet gösteren Oda ve Borsalarının ortak açtığı stant büyük ilgi gördü. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Samsun standında tattığı ürünlere övgü yağdırdı.
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Toplam 1 (bir) adet Duyuru Bulunmaktadır. 1
KAPAT X