Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Samsun’a ‘Parantez’ açtık « Geri
Samsun’a ‘Parantez’ açtık
  Temel amacı; Samsun ve yöresi ile ilgili her türlü toplumsal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda tartışılarak, kayıt altına alınmasını ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak olan Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) işbirliğinde düzenlenen “Samsun’a Bir Parantez Açıyoruz” adı altındaki Samsun Sempozyumu yapıldı.
 14 Ekim, 2011


  Temel amacı; Samsun ve yöresi ile ilgili her türlü toplumsal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda tartışılarak, kayıt altına alınmasını ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak olan Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) işbirliğinde düzenlenen “Samsun’a Bir Parantez Açıyoruz” adı altındaki Samsun Sempozyumu yapıldı.

Samsun TSO’da destek verdi

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğinde şehrin her türlü sorunlarının tartışıldığı ve bilimsel çözüm yollarının araştırıldığı “Samsun Sempozyumu” Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Gökten, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ÖMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kaymakamlar, belediye başkanları, eski bakan Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Samsun içi ve Samsun dışından gelen bilim adamları ve Samsunluların katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın da destek verdiği sempozyum öncesinde  OMÜ Müzik Ana Bilim Dalı Çok Sesli Müzik Korosu tarafından mini bir konser verildi.

“Ciddi kaynak olacak”

Samsun ve yöresiyle ilgili yapılacak her türlü araştırma çalışmalarında ve üretilecek politikalarda başvurulacak temel bir bilimsel kaynak eser oluşturacak olan Samsun Sempozyumu'nun açılışında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, "Samsun tarih boyunca hem alış verişin merkezi olmuş. Bu sadece ekonomik anlamda alış veriş değil, kültür alış verişinin merkezi olmuş. Samsun Türkiye'nin en önemli iki nehrinin suladığı iki ovaya ve dünya için de çok önemli olan Kızılırmak Deltası'na sahip. Bu yüzden Samsun'u ticaret ile anarken aynı zamanda tarım ile de anmak gerekiyor. Bu özelliği nedeniyle Samsun tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarih, kültürü ile bu zenginliği kendinde taşımaktadır. Samsun son yıllarda bir sağlık ve eğitim kenti olarak ta belirginleşmeye başladı. Umuyorum yakın bir gelecekte Samsun bu sağlık tesisleri ile bütün bölgenin önemli bir sağlık merkezi haline gelecek ve sağlık turizminin Türkiye için en önemli yerleşimlerinden birisi olacak. Özellikle OMÜ artık bir bölge üniversitesi, ülke üniversitesi olmanın dışına taşmıştır, 40 ülkeden gelen bine yakın yabancı öğrencisiyle uluslararası bir üniversite hüviyetini kazanmak için elinden gelen gayreti göstermektedir. Bu sempozyumda Samsun'un tüm potansiyeli tartışılacak, ortaya konulacak ve açılan bu çok büyük parantez bundan sonra Samsun için yapılacak çalışmalarda ciddi bir kaynak olacak. 300'ün üzerinde bilimsel tebliğ sunulacak burada. Bunların yarısı Samsun dışından gelen sunumlar" dedi.

“Samsun hayrat ve iyilikler şehri”

Samsun'un tarihi ile ilgili bilgi veren Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Bahaettin Yediyıldız, "Sırasıyla; Hitit, Pers, Pontus, Roma ve Bizans maceralarını yaşayan eski Amisos, 1072'den itibaren önce Danişmendliler, sonra da Selçuklu akınları ile karşılaşıyor. Amisos'a dokunmayan Selçuklular, onun yakınında aynı isim ile Samsun şehrini kuruyorlar. Yeni şehre yerleşen Müslüman Türk kolonisiyle Amisos halkı arasında tesis edilen ticari münasebetler her iki tarafında işine geldiği için dengeli bir şekilde gelişiyor. Selçuklulardan sonra Amisos, Ceneviz hakimiyetinde kalmakla birlikte çevresinin İlhanlı, muhtelif Türk beylikleri ve Osmanlılar arasında sık sık el değiştirdiği anlaşılıyor. Nihayet Samsun, 1418'de Candaroğlu Hızır Bey tarafından Çelebi Mehmed'e teslim ediliyor. Şehrin Osmanlılara kesin ilhakından 67 yıl sonra tanzim edilen 1485 tarihli tahrir defterine göre Samsun'un 10 mahalleden müteşekkil bir şehir olduğunu görüyoruz. 10 mahalleden 1 tanesi Rum, diğerleri ise Müslüman Türk mahalleleridir. Samsun'un diğer Müslüman Türk şehirleri gibi bir hayrat şehri, iyilikler şehri olduğu biliniyor. Toplumumuzda hayrat kelimesini bilmeyen yoktur. Atalarımız alın teri ile kazandıkları mallarıyla camiler ve mescitler inşa etmiş ve bunların etrafını mektepler, medreseler, tekkeler, imaretler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler ve sebillerle donatmışlardır" diye konuştu.

Göstergeler Samsun’un büyüdüğünü gösteriyor

Samsun'un genel nüfusunun 1 milyon 275 bin olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Osmanlı'nın son döneminde ticaret ve tütüne dayalı ekonomisiyle ülkenin önemli şehirlerinden birisi olan ilimiz, 1980'li yıllardan 2000'li yıllara kadar bir yavaşlama sürecine girdi. O yıllarda ülke ekonomisinde sıkıntılar vardı. 2000'li yıllarda Samsun yeniden canlanmaya başladı, takip eden yıllarda bu canlanmaya özelleştirme de katkı verdi. Modern topu taşıma sistemi, modern alt yapı hizmetleri, çevre projeleri, ulaşımda modern bir sistem olan raylı sistem gibi sistemleri bu sürede tamamladı. Önümüzdeki 3 yıl içinde hizmete girecek 5 yıldızlı otelleri, fuar ve kongre merkezleri, turizm ve tanıtım tesisleri, tarihsel dokunun korunmasına yönelik çalışmalar, kültürel ve sanatsal aktiviteleri ve sahiliyle övünülerek anlatılacak bir şehir haline geldi Samsun. Yıllık 1 milyon yolcu taşımasının yapıldığı havalimanına, 500 milyon dolara varan ihracatını ki, önümüzdeki yıllarda 1 milyar ve 2023 yılında milyar dolarlarla ifade edebilecek ihracat potansiyeline doğru kentimiz büyümektedir. 2000 yılında Samsun'daki bina sayısı 41 bin 81, 2008'de 61 bin 414 olmuş, 2011'de ise bu sayı 80 bin 891'e çıktı. 10 yıl içerisinde şehrimizdeki bina sayısı yüzde 1000 artmış. 2000 yılında 141 bin 20 olan su abonesi sayısı ki, abone olmak demek hane demektir, 2008 yılında 201 bin, 2011'de ise 220 bin abone olmuş. Kentimizdeki büyümeyi gösteren çok net göstergeler" diye ifade etti.

“Samsun, bölgesini yönlendiren ve belirleyen bir kent”

Bu sempozyumun bundan sonraki yıllarda da ihtisas konularında devamını amaçladıklarını belirten Vali Hüseyin Aksoy ise, şunları söyledi:

"Samsun ve yöresiyle ilgili her türlü toplumsal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda tartışılarak kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla düzenlediğimiz, 'Samsun'a bir parantez açıyoruz' manşeti ile özetlediğimiz bu etkinliği şehrimizin her türlü sorunlarının tartışıldığı, bilimsel çözüm yollarının arandığı bir bilgi şölenine dönüştürmeye hedefliyoruz. Samsun sadece kendi büyüklüğüyle değil, bölgesini ve çevresini etkileyen, yönlendiren ve belirleyen kent konumuyla önemli bir misyon üstlenmiştir. Samsun; Türkiye'nin 15’inci, Karadeniz'in en büyük şehridir. Türkiye'nin deniz, kara, hava ve demiryolu ulaşımına sahip 3 kentinden birisidir. Alternatifli ulaşım altyapısıyla Anadolu'nun Karadeniz Bölgesi üzerinden kuzey ülkelerine ve dünyaya açılan kapısıdır Samsun. Vizyonumuz; Samsun'u Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki ülkeler, AB ve Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerde önemli bir rol oynayan üretim, ticaret ve hizmet merkezi yapmaktır. İl gelişme planı doğrultusunda temel gelişme ve kalkınma alanlarımız, tarım ve tarıma dayalı sanayi, uzman işgücü istihdam eden sanayi ve uluslararası ticaret ve ihtisaslaşmış hizmetler olarak belirlenmiştir. Bu anlayış içerisinde amacımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Samsun'un ilk 10 kent arasında yer almasıdır. Bu doğrultuda birçok sektör ile planlı, kapsamlı ve çok yönlü çalışmalarımız devam etmektedir."

“Sempozyum, Samsun’un yol haritasına katkı verecek”

Sempozyumun açılışına telekonferans sistemi ile bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Samsun Sempozyumu'nun Samsun'un tüm yönleriyle gelişen ve gelişme potansiyeli barındıran bütün sektörleri ile tartışılmasına bilimsel bir katkı sağlayacağını belirtti. Samsun'un gelecek yıllarda yol haritasını Samsun Sempozyumu'nun şekillendirdiği katkılar çerçevesinde belirleme imkanına kavuşacağını söyleyen Bakan Suat Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sempozyumun neticesinde Samsun önünü daha rahat görecek, daha aydınlık bir yolda ilerleme imkanına sahip olabilecek. Samsun bir taraftan tarım kenti olarak kalmaya devam edecek. Samsun aynı zamanda bir sanayi kenti olarak gelişimini sürdürmeye devam edecek. Önümüzdeki yıl, Samsun tıbbı aletler sektöründe müstakil bir ihtisas organize sanayi bölgesine kavuşmanın ilk adımlarını atacağı yıl olacaktır. Samsun'un aynı zamanda Karadeniz Bölgesi'nin eğitim kampüsü haline gelmesini arzu ediyoruz. Bu yöndeki adımların en önemlisi OMÜ'ye ilaveten Samsun'u iki üniversiteli ilk Karadeniz kenti haline getirmekte olan Canik Başarı Vakfı Üniversitesi'dir. 5-6 senedir 'Sağlık Kenti Samsun' vurgusunun altını sürekli olarak kalın bir şekilde çiziyoruz ve bunun meyvelerini toplamaya başladık. Özel sektör yatırımları ile Samsun bölgenin özel sektör sağlık ve tedavi yatırımları noktasındaki merkezi haline gelmiş durumda. Sağlık Bakanlığı ile süren görüşmelerimizin neticesinde Samsun Türkiye'deki sağlık kampüsü iller arasına girmiş bulunmaktadır. Spor Kenti Samsun temasını yoğun bir şekilde işledik. Bu temanın gereği olan adımları atmaya başladık. Bütün bunlar enerjilerimizi hep birlikte sinerjiye dönüştürmekte olduğumuzun neticesidir. Samsun'un bütün markaları bütün Samsunlular için değerli olmaya adaydır. Samsunlular ve Samsun'u yöneten herkes Samsun'a dair marka değeri bulunan bütün değerlerimizi sahiplenmeye, desteklemeye mecburdur, mecburuz."

Diğer Haberler Tüm Haberler »
Samsun TSO’dan U-ETDS ve Sayısal Takograf bilgilendirme toplantısı Samsun TSO’dan U-ETDS ve Sayısal Takograf bilgilendirme toplantısı
22 Mayıs, 2019
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda ve Samsun TSO Odası ev sahipliğinde, taşıma yetki belgesi olan firmalara, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi ve Sayısal Takograf Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
TOBB Genel Kurulu’nda Samsun standına büyük ilgi TOBB Genel Kurulu’nda Samsun standına büyük ilgi
3 Mayıs, 2019
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Olağan Genel Kurulu’nda Samsun il ve ilçelerinde faaliyet gösteren Oda ve Borsalarının ortak açtığı stant büyük ilgi gördü. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Samsun standında tattığı ürünlere övgü yağdırdı.
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Toplam 1 (bir) adet Duyuru Bulunmaktadır. 1
KAPAT X