Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Samsun TSO’dan TTK semineri « Geri
Samsun TSO’dan TTK semineri
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, seminerde Oda üyelerine, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Genel Kurulun Toplanması, Hakim Şirket, Bağlı Şirket ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu” konulu seminer düzenlendi.
 16 Nisan, 2013


Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, seminerde Oda üyelerine, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Genel Kurulun Toplanması, Hakim Şirket, Bağlı Şirket ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu” konulu seminer düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ortaya çıkardığı acil ve önemli eğitim ihtiyacını karşılamak adına Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Sağlam ve Sorumlu Denetçi Mehmet Yolcu’nun katılımıyla, “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Genel Kurulun Toplanması, Hakim Şirket, Bağlı Şirket ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu” konulu seminer düzenlendi.

“Tüm taraflar Yeni TTK’nın farkında olmalı”

Davut Altan Meclis Salonu’nda büyük ilgi gören seminerin açılışında konuşan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, iş ve ekonomi dünyasına radikal değişiklikler getiren Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun,  özellikle düzenlenen eğitim kapsamında değinilecek konularda şirketler açısından çağdaş ve reformcu yaklaşımlara yer verdiğini söyledi.  Yiğit Tören, “Sermayenin sınır tanımadığı ve rekabetin arttığı bir ortamda; Türk işletmelerinin geleceğe hazırlanması, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda şeffaf bir yönetim tarzını benimsemesi, dünya ekonomisine entegrasyonda Yeni TTK önemli rol oynayacaktır. Bu sebeple, Yeni Kanun’un etki alanına girecek tüm tarafların Yeni Kanun’un getirdiği yeniliklerin farkında olması, anlaması ve işletmelerini bu kanuna uygun hale ivedilikle getirmesi büyük önem arz etmektedir.  Bu anlayışla Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin pek çok bilgilendirme toplantısını düzenledik. Bugün de iş dünyamızın düzenleyicisi olan bu kanuna göre genel kurulun toplanması, hakim şirket, bağlı şirket ve yönetim kurulu faaliyet raporu hususları hakkında siz değerli üyelerimizi bilgilendirmek üzere toplanmış bulunmaktayız” diye ifade etti.

Yeni yükümlülükler getiriyor

Ardından söz alan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Yeni TTK’nın hazırlanmasıyla şirketlere ilişkin de değişiklikler geldiğini belirterek, “Kanun günümüz şartlarında ciddi yenilikler geçiriyor. Sizin de bildiğiniz gibi AB ile tam üyelik konusunda görüşmeler yapıyoruz. O anlamda da Yeni TTK, AB ile yapılan görüşmelerde bir fasılı oluşturuyor. Diğer taraftan yine sizin de bildiğiniz gibi 2023 yılı için ülkemizin 500 milyar dolarlık ihracat hedefi var.  İhracatın yapılabilmesi için de ticaretin serbestleşmesi ve günün şartlarına uygun hale gelmesi gerekiyor. Deniz Ticareti tekrar düzenlendi ama Kara Ticareti ile ilgili kanuna bir kitap daha eklendi. Yasa koyucu kanun yürürlüğe girmeden önce 16 ay süre vererek kendinizi hazırlayın dedi. Yasa, 1535 maddeden oluşuyor. Geçici maddeler de eklenince 1600 maddeye kadar çıkıyor. Kanun çıkması yetmiyor. Bu işin mevzuat kısmı da var. Kanun yürürlüğe girdikten sonra 28 tane tebliği yönetmelik yayımlandı. 3-4 bin sayfalık mevzuat var. Bunları takip edip, uygulayacağız. Sizlere yeni yükümlülükler geliyor. Yeni TTK uymadığınız takdirde önemli yaptırımlar da söz konusu. İki farklı ceza söz konusu. Bunlardan biri idari para cezası, diğeri adli para cezası. Kabahatler kanununa göre idari para cezasını ödersiniz ama adli para cezası yönetim kurulu üyesinin siciline işlenir. Sicilinize işlendiğinde iyi hal kağıdı aldığınızda sicilden çıkar. Dolayısıyla şirket yönetmekle siciliniz bozulabiliyor. Hatta ve hatta işinizi engelleyebilir. Çünkü  ihaleye girmek için yönetim kurulu üyelerinin iyi hal kağıdı lazım. İyi hal kağıdınız yoksa, ihaleye giremezsiniz. O nedenle, Ticaret Kanunu’ndaki yaptırımlar önemli. Hatta önümüzdeki dönemde denetim konusu daha da sıklaşacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili denetim konusu fazla değildi. Bundan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve vergi müfettişlerinin yanında onlardan daha yetkili ve daha da çok konuyu inceleyecek bir yeni bir denetim mekanizması geliyor. Türk Ticaret Kanunu’na göre biz evraklarımızı, genel kurul tutanaklarımızı, onun dışındaki yazışmaları 10 yıl süreyle saklamak durumundayız. Bunun anlamı, 2023 yılında biz bu yılın hesabını vermek durumunda kalabiliriz” diye konuştu.

 

Bazı alışkanlıklar değişecek

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun bazı alışkanlıkları değiştirdiğini söyleyen Sorumlu Denetçi Mehmet Yolcu ise, "Genel kurulları biz sadece anonim şirketler için yapıyorduk. Ama yeni kanuna göre sadece anonim şirketler değil, sermaye şirketlerinin tümü her yıl yapacak. Türk Ticaret Kanunu'nda anonim ve limited şirketlerin genel kurul toplantılarının şekli, yeri, çağırmaya yetkili olanlar, toplantıya davet usulü, toplantı gündemi, toplantıda temsil, oy hakkı, toplantının ertelenmesi, toplantının yapılması, karar nisabı, toplantı tutanağı, genel kurulun reddi, genel kurul kararının yürütülmesinin geri bırakılması ve iptaline ilişkin hükümler belirlenmiştir. Şirketlerin hissedarlarına verdiği önem, genel kurul toplantılarına verilen önem ile doğru orantılı olarak algılanmalı. Zira, genel kurul toplantılarında şirket ortakları, şirket işlerine ilişkin haklarını belirlerken, bir arada oy kullanarak şirket yönetimine etki edebilir ve düşüncelerini şirket yönetimi nezdinde ifade edebilirler. Bu nedenle genel kurul toplantılarının yapılma biçimi, gerek şirketlerin gerekse de hissedarların önem vermeleri gereken en önemli kurumsal yönetim ilkeleri arasında yer alıyor. Genel kurul toplantılarının etkinliğini ortaya koyacak en önemli husus hissedarların yeterli ölçüde bilgilendirilmesinin sağlanmasıdır. Bu nedenle şirketin hissedarlarına karşı sorumluluklarının başında etkin bilgilendirme gelir. Bilgilendirmelerin hissedar ayrımı yapılmaksızın tüm hissedarlara eşit, eş zamanlı, anlaşılabilir, doğru ve eksiksiz yapılması ve etkin bilgilendirilmesi şarttır. Şirketler tarafından hissedarlara yeterli ölçüde yapılmayan bilgilendirme, oy hakkının doğru olarak kullanımını da engeller. Bilindiği üzere 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren 6 bin 102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, anonim şirketler ve limited şirketler yeni kanun hükümleri uyarınca mart ayının sonuna kadar olağan genel kurul toplantılarını düzenlemek zorundadırlar. Şirket ortakları, şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Bir başka anlatımla genel kurullar, şirket işlerine ilişkin pay sahipliği haklarının kullanılarak ortakların kararlarının alındığı bir iç organdır. Genel kurul toplantısına, anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdür ya da müdürler kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir" dedi.

 

Diğer Haberler Tüm Haberler »
Murzioğlu’ndan iş dünyasına çağrı:“Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin, İstihdam Seferberliği 2019’a katılın” Murzioğlu’ndan iş dünyasına çağrı:“Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin, İstihdam Seferberliği 2019’a katılın”
9 Mart, 2019
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TBMM’den geçerek, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “İstihdam Seferberliği 2019” kapsamında iş dünyasına seslenerek, “Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun” dedi.  Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “İstihdam Seferberliği 2019” ile alakalı açıklamada bulundu. TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlatan Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız iki hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Meclisten geçti ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde” diye konuştu. Tarihi teşvikten yararlanın İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasında iş dünyasına sunulan 8 farklı teşvikten ikisine değinen Başkan Murzioğlu, “Birincisi; Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2.021 TL ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3.134 TL’yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık 1.113 TL’yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1.113 TL olan prim ve vergi teşviki 2.712 TL olarak verilecek. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru” diye konuştu. Herkese büyük görevler düşüyor Açıklamasında, teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabileceğini de hatırlatan Murzioğlu, “Eğer aklınıza takılan bir konu olursa, Odamıza ulaşmanız mümkün. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de Valimiz, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yerel teşkilatları ve iş dünyası kuruluşlarımızın başkanlarının katılımıyla üyelerimize yönelik olarak istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz. İlimizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız. Bakın 2017’deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdimi yapılmayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, Burada aş var, Burada gelecek var diyoruz” diye ifade etti.  
Mihriban Akyüz güven tazeledi Mihriban Akyüz güven tazeledi
5 Mart, 2019
Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu’nun yeni İcra Komitesi yaptıkları ilk toplantılarında Mihriban Akyüz’ü tekrar başkan olarak seçti.
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Toplam 3 (iki) adet Duyuru Bulunmaktadır. 3
KAPAT X