Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
Her Köye Bir KOBİ « Geri
Her Köye Bir KOBİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ortaklığı bulunan Kredi Garanti Fonu(KGF) A.
 28 Temmuz, 2010


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ortaklığı bulunan Kredi Garanti Fonu(KGF) A.Ş. ve Avrupa Yatırım Fonu (AYF) arasında imzalanan protokole istinaden uygulamaya konulan "HER KÖYE BİR KOBİ" projesi başladı.

Bu proje ile yeni istihdam alanlarının yaratılması, mevcut istihdam olanaklarının genişletilmesi, ülke ekonomisine KOBİ’lerin yaratacağı katma değerin artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, proje büyüklüğünün yüzde30’luk kısmının belde/köy gibi kırsal kesimdeki yerlerde kurulmuş ve kurulacak KOBİ’lere tahsisi ile girişimciliğin kırsal kesime yaygınlaştırılması ve nüfusu 1000’in üzerindeki tüm yerleşim birimlerinde girişimciliğin teşvik edilerek yöresel ürünlerin sanayiye dönüşümüne katkıda bulunulması hedeflendi.

112,5 milyon Avro tutarındaki  "HER KÖYE BİR KOBİ" projesinin risk paylaşımını yüzde 40 AYF KONTR-GARANTİSİ, yüzde 40 KGF KEFALETİ ve yüzde 20’sini ise banka payı oluşturuyor. Projeye başvuru süresinin ise 27.01.2013 yılında sona ereceği belirtildi. KOBİ sayılan her türlü iktisadi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi işletmeler projeye başvurabilecek. 19.10.2005 tarih ve 2005/9617 sayılı "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile tanımlanan gerçek veya tüzel kişi işletmeler ile KOBİ kapsamında sayılan Esnaf ve Sanatkar, Serbest Meslek Mensubu, Tarımsal İşletme ve Çiftçi vasıflarını taşıyan gerçek veya tüzel kişi işletmeler KOBİ vasfındadır. Ayrıca ciro ve çalışan sayısına bağlı olarak;  kamuya ait vakıflar hariç olmak üzere vakıflar, birlikler, kooperatifler (inşaat, arsa, yapı kooperatifleri hariç) bu projeden yararlanabilecek. Üniversiteler ve üniversitelerin kurduğu vakıfların iştirak ettiği işletmeler ile kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri bu proje kapsamında KOBİ sayılacak. Yıllık bütçesi 18 Milyon TL'den az olan veya nüfusu 5000'den az olan yerlerdeki belde belediyelerinin iştirak ettiği ticari amaçlı iktisadi işletmeler KOBİ sayılacak. Kamu kurum veya kuruluşunun birlikte veya tek başına %25 (hariç) oranından az orana sahip olan iktisadi ve ticari işletmelerde KOBİ vasfında sayılacak ve bu projeden yararlanabilecek.

KOBİ tanımında ise AB kriterleri yerine T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 19/10/2005 tarih ve 2005/9617 sayılı "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"te yayınlanan ciro ve işçi sayısı esas alınacak. Projeden herhangi bir ayrım olmaksızın il merkezi, ilçe, belde/köy gibi tüm yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler yararlanabilecek. Ancak kırsal kesimdeki girişimciliği yaygınlaştırmak için; proje tutarının dolayısıyla bankanıza tahsis edilen limitin yüzde 30'luk kısmı nüfusu 1000'i geçen belde/köy gibi kırsal kesimdeki yerlerde kurulmuş ve kurulacak KOBİ'lerin kullanımına tahsis edilecek. Yeni kurulan KOBİ'ler dahil olmak üzere, kuruluş tarihine bakılmaksızın bankalarca kredilendirilmesi uygun görülen KOBİ'ler projeye başvuruda bulunabilecekler.  Öte yandan AB fonlarından sağlanan desteklerden daha önce yararlanmış ve yararlanmakta olan KOBİ'ler de bu projeden yararlanabilecek.
Proje tanımı, kredi başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgi www.kgf.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Diğer Haberler Tüm Haberler »
TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu, İngiltere pazarını tanıttı TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu, İngiltere pazarını tanıttı
29 Nisan, 2019
Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu, 'İngiltere’de Ticaret ve Pazar Fırsatları'nı Samsunlu iş adamlarıyla paylaştı.
TOBB Genel Kurulu’nda Samsun standına büyük ilgi TOBB Genel Kurulu’nda Samsun standına büyük ilgi
3 Mayıs, 2019
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Olağan Genel Kurulu’nda Samsun il ve ilçelerinde faaliyet gösteren Oda ve Borsalarının ortak açtığı stant büyük ilgi gördü. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Samsun standında tattığı ürünlere övgü yağdırdı.
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Toplam 1 (bir) adet Duyuru Bulunmaktadır. 1
KAPAT X