Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Tüm Duyurular Duyuru Ara :
"Güvenlik Raporu Tebliğ Taslağı” ile "Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliğ Taslağı” hakkında
10 Ağustos, 2018
30.12.2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik” gereğince üst seviyeli kuruluşların hazırlamaları gerekli olan güvenlik raporlarının 31/12/2018 tarihine kadar işyerlerince hazırlanması, mevzu bahis raporlarm Bakanlığa fiziksel olarak iletilmesi yerine işyerinde incelenmesi, raporlarda yer alan format yetersizliği yerine raporun bulunmaması halinde işin durdurulması ve ilgili konularda yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının yetkili kılındığı kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte meri Yönetmelik, referans AB mevzuatı olan 96/82/EC SEVESO-II "Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolünü İçeren AB Direktifi”ne paralel olarak hazırlanmış olan 2012/18/EC SEVESO-III Direktifinin yayımlanması ile birlikte güncellenmiştir. Söz konusu değişikliklerden hareketle; Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliğ Genel Müdürlüğü tarafından "Güvenlik Raporu Tebliğ Taslağı” ile "Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliğ Taslağı” hazırlanarak Birliğimiz görüşleri talep edilmektedir. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına gönderilecek Birliğimiz görüşlerinin hazırlanmasında değerlendirilmek üzere Taslaklara ilişkin görüş ve önerilerinizi 15/082018 tarihine kadar odamız genel sekreterliğine iletebilirsiniz.
30.12.2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik” gereğince üst seviyeli kuruluşların hazırlamaları gerekli olan güvenlik raporlarının 31/12/2018 tarihine kadar işyerlerince hazırlanması, mevzu bahis raporlarm Bakanlığa fiziksel olarak iletilmesi yerine işyerinde incelenmesi, raporlarda yer alan format yetersizliği yerine raporun bulunmaması halinde işin durdurulması ve ilgili konularda yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının yetkili kılındığı kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte meri Yönetmelik, referans AB mevzuatı olan 96/82/EC SEVESO-II "Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolünü İçeren AB Direktifi”ne paralel olarak hazırlanmış olan 2012/18/EC SEVESO-III Direktifinin yayımlanması ile birlikte güncellenmiştir. Söz konusu değişikliklerden hareketle; Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliğ Genel Müdürlüğü tarafından "Güvenlik Raporu Tebliğ Taslağı” ile "Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliğ Taslağı” hazırlanarak Birliğimiz görüşleri talep edilmektedir. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına gönderilecek Birliğimiz görüşlerinin hazırlanmasında değerlendirilmek üzere Taslaklara ilişkin görüş ve önerilerinizi 15/082018 tarihine kadar odamız genel sekreterliğine iletebilirsiniz.
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU), 01.08.2018 tarihi itibariyle Belarus ve Rusya Federasyonu arasında bulunan sınır kapısından yabancı uyrukluların geçişine izin verilmeyeceğini Birliğimize bildirmiştir.
7 Ağustos, 2018
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU), 01.08.2018 tarihi itibariyle Belarus ve Rusya Federasyonu arasında bulunan sınır kapısından yabancı uyrukluların geçişine izin verilmeyeceğini Birliğimize bildirmiştir. Söz konusu uygulamanın gümrük işlemlerini kapsamadığı belirtilmiştir. Bu olumsuz gelişme sonucu Belarus ve Rusya Federasyonu vatandaşları dışında kalan diğer ülke vatandaşlarının Litvanya, Letonya vb. gümrük kapılarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarına giriş yapmaları gündeme gelmiştir. Akabinde 02.08.2018 tarihli e-posta ile Rusya Federasyonu tarafından getirilen bu kısıtlamanın süresinin uzatıldığı ancak kanunun yürürlükte olduğu bilgisi edinilmiştir. Halihazırda uluslararası karayolu taşımacılığı yapan sürücülerin BY-RU sınır kapısından geçmesine izin verileceği belirtilmektedir. Rusya Federasyonu sınır kapılarında bulunan yetkililer; sınır geçişleri ile ilgili yapılan mevzuat değişikliğine adapte olabilmeleri amacıyla yabancı uyruklu sürücülere ek açıklamalar yaparak mevzuattaki değişikliklere farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır. IRU, yabancı sürücüler tarafından gerçekleştirilecek ticari taşımaların normal düzeninde devam edeceğinin BY-RU sınır kapısı yetkilileri tarafından teyit edildiğini ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde Birliğimize bilgi verileceğini bildirmiştir. Rusya Federasyonu ve Belarus'a taşımacılık yapacak firmaların bahsi geçen uygulamadan kaynaklı sorunlarıyla ilgili Birliğimiz ile (Elif Tangil — elif.tangil@tobb.org.tr) iletişime geçmeleri gerekmektedir.
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU), 01.08.2018 tarihi itibariyle Belarus ve Rusya Federasyonu arasında bulunan sınır kapısından yabancı uyrukluların geçişine izin verilmeyeceğini Birliğimize bildirmiştir. Söz konusu uygulamanın gümrük işlemlerini kapsamadığı belirtilmiştir. Bu olumsuz gelişme sonucu Belarus ve Rusya Federasyonu vatandaşları dışında kalan diğer ülke vatandaşlarının Litvanya, Letonya vb. gümrük kapılarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarına giriş yapmaları gündeme gelmiştir. Akabinde 02.08.2018 tarihli e-posta ile Rusya Federasyonu tarafından getirilen bu kısıtlamanın süresinin uzatıldığı ancak kanunun yürürlükte olduğu bilgisi edinilmiştir. Halihazırda uluslararası karayolu taşımacılığı yapan sürücülerin BY-RU sınır kapısından geçmesine izin verileceği belirtilmektedir. Rusya Federasyonu sınır kapılarında bulunan yetkililer; sınır geçişleri ile ilgili yapılan mevzuat değişikliğine adapte olabilmeleri amacıyla yabancı uyruklu sürücülere ek açıklamalar yaparak mevzuattaki değişikliklere farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır. IRU, yabancı sürücüler tarafından gerçekleştirilecek ticari taşımaların normal düzeninde devam edeceğinin BY-RU sınır kapısı yetkilileri tarafından teyit edildiğini ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde Birliğimize bilgi verileceğini bildirmiştir. Rusya Federasyonu ve Belarus'a taşımacılık yapacak firmaların bahsi geçen uygulamadan kaynaklı sorunlarıyla ilgili Birliğimiz ile (Elif Tangil — elif.tangil@tobb.org.tr) iletişime geçmeleri gerekmektedir.
"Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik” kapsamında 7 alanda uzman eğitimi ve sorumlu müdür eğitimleri
30 Temmuz, 2018
"Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik” kapsamında bu alanda çalışacak personele yönelik verilecek eğitimler konusunda 15.06.2017 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuyla imzalamış bulunduğu protokol ile "Yetkili Eğitim” kuruluşu olma hakkını kazanan Cavaura Arge Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ. ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü arasında 01 .07.2018 tarihinde protokol imzalanmış olup 7 alanda uzman eğitimi ve sorumlu müdür eğitimleri İzmir'de Eylül ayı itibari ile ekteki programa uygun olarak başlayacaktır. Eğitimler, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verilecektir.
"Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik” kapsamında bu alanda çalışacak personele yönelik verilecek eğitimler konusunda 15.06.2017 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuyla imzalamış bulunduğu protokol ile "Yetkili Eğitim” kuruluşu olma hakkını kazanan Cavaura Arge Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ. ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü arasında 01 .07.2018 tarihinde protokol imzalanmış olup 7 alanda uzman eğitimi ve sorumlu müdür eğitimleri İzmir'de Eylül ayı itibari ile ekteki programa uygun olarak başlayacaktır. Eğitimler, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verilecektir.
7143 saydı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
26 Temmuz, 2018
18 Mayıs 2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazete'de yuyım!anamk yürürlüğe giren "7143 saydı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" ile paydaşımmız 2018/yılı Mart ve önceki aylam ilişkin; SSK İşveren, İşsizlik Sigortası Primi, Damga Vergisi, ÖTV v.b. Borçları, İdari Para Cezaları (İPC), Ek-5, Ek-6, 2925 Primleri, 1479 Sayılı kanun, 2926 Sayılı Kanun Bağ-kur Primleri gibi birçok kurum alacağının yapılandırılarak ödeyebileceklerdir. 7143 Sayılı Kanun aynı umundu Bağ-Kur sigortalılarının dondurulan prim günlerinin ihyasını da kapsamakta ve birçok sigortalıya emeklilik yolu açmaktadır. Yapılandırılan borçlar gecikme cezası ve zammının tahsilinden  borç aslı tutan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları dikkate alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte tahsil edilmektedir. Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları alınarak hesaplanacak tutar %90 indirim ile ödenecektir. Yapılandınlan borçlar peşin ödenebileceği gibi 6, 9, 12 veya 18 taksit halinde de ödenebilmektedir. Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018.
18 Mayıs 2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazete'de yuyım!anamk yürürlüğe giren "7143 saydı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" ile paydaşımmız 2018/yılı Mart ve önceki aylam ilişkin; SSK İşveren, İşsizlik Sigortası Primi, Damga Vergisi, ÖTV v.b. Borçları, İdari Para Cezaları (İPC), Ek-5, Ek-6, 2925 Primleri, 1479 Sayılı kanun, 2926 Sayılı Kanun Bağ-kur Primleri gibi birçok kurum alacağının yapılandırılarak ödeyebileceklerdir. 7143 Sayılı Kanun aynı umundu Bağ-Kur sigortalılarının dondurulan prim günlerinin ihyasını da kapsamakta ve birçok sigortalıya emeklilik yolu açmaktadır. Yapılandırılan borçlar gecikme cezası ve zammının tahsilinden  borç aslı tutan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları dikkate alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte tahsil edilmektedir. Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları alınarak hesaplanacak tutar %90 indirim ile ödenecektir. Yapılandınlan borçlar peşin ödenebileceği gibi 6, 9, 12 veya 18 taksit halinde de ödenebilmektedir. Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018.
İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sertifika Programı
24 Temmuz, 2018
İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sertifika Programına kaydolabilmek için başvuru koşulu nedir? Bu program için herhangi bir mezuniyet şartı aranmamaktadır. Bu alana merak duyan 18 yaşından büyük herkes programımıza katılarak eğitim alabilir. Az Tehlikeli Sınıflar Personelleri ve İş yeri Sahipleri İçin Hazırlamıştır. Az tehlikeli Sınıfta yer Alan örnek Çalışma alanları ;Eczaneler, Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar, Büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…) Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb… İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sertifika Programının amacı nedir? (Programın amacı) Bu Eğitim programıyla, elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır. Böylece Yönetmelikteki amaç gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi işyerlerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir. Yönetmelik: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180521-1-1.pdf Muhasebe bürom var. Bu programa katılabilir miyim? (Programın hedef kitlesi) Sertifika programının temel hedef kitlesi hali hazırda elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekilleridir. Ancak gelecekte bu konumda olabilecek kişiler de programa katılarak sertifika alabilecek ve daha sonra belirtilen kapsamdaki işyerlerinde işveren veya işveren vekili olma durumlarında işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir. Ayrıca bu alana merak duyan 18 yaşından büyük herkes programımıza katılarak eğitim alabilir. Özgeçmişlerinde Bu belgenin bulunması Tercih sebebi olacaktır. Başvuru işlemini nereden ve nasıl yapacağım? Başvurular www.isgvekil.gtu.edu.tr internet sayfamızın yapılmaktadır. Öncelikle başvuru formunu doldurmalısınız. Sistem giriş bilgileriniz tarafınıza sms olarak gönderilmektedir. Sınav Katılım Hakkı Belgeniz Kargo ile Gönderilmektedir. Başvuru adımları nelerdir? Başvuru formunun doldurulması Katılım ücretinin ödenmesi Banka havalesi veya Kredi Kartı ile online Ödeme. Adaylar internetten kayıt başvurusu esnasında "kayıt başvuru formu"nu dolduracaktır. İşlem Adımları: Kimlik bilgilerin doldurulması, İletişim bilgilerinin doldurulması, Bilgilerinin doğruluğunun onaylanması Kredi kartı ile ödeme yapabilir miyim? Gerçekleştirilebilir. İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sertifika Programı kayıt bedeli nedir? Programa kayıt ücreti 150 TL’dir. Başvuru işleminden sonra posta ile herhangi bir evrak gönderimi yapılacak mı? Sınav Katılım Hakkı Belgesi Gönderimi Yapılmaktadır Başvuru işlemlerimi tamamladıktan sonra bilgilerimin hatalı olduğunu fark ettim. Ne yapmam gerekiyor? Sorunun giderilmesi için sem@gtu.edu.tr adresine e-posta göndererek durumunuzu bildirebilirsiniz. Bu programın eğitim süresi nedir? Eğitim süresi toplam 4 hafta ve 16 saattir. Eğitimle beraber bir kısım doküman sisteminize yüklenecektir. Eğitim Sonunda Tamamlama Sınavı olmaktadır. Dersleriniz sisteminize yüklü durumdadır istediğiniz gün ve saatte tamamlamanız mümkündür. Dersler ne zaman başlıyor? Telefonunuza SMS yolu ile bilgilendirme yapılmaktadır. Derslere nasıl çalışabilirim? Sertifika programına kayıt yaptırdıktan sonra 4 haftalık bir ders çalışma süresi bulunmaktadır. Sistem kayıtlı Ders Videolar ve Ders Notları bu konuda yeterli olacaktır. Derslere devam zorunluluğu var mı? Dersler Sistemde kayıtlıdır , 4 Hafta içerisinde İstediğiniz saatte giriş yaparak izleye bilirsiniz. Oturum açma parolasını nasıl edineceğim? Tc Kimlik Numaranızın Son 5 hanesidir. Parolamı unuttum, ne yapmalıyım? Sistemden Telefonunuza gelecek şifre ile sıfırlayabilirsiniz. Bu programın kaç dersi vardır? İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı İşveren tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri İş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve getirdiği maliyetler İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi ve hukuki sonuçları İş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri (1) (2) (3) İş sağlığı güvenliğinde bireysel ve organizasyonel faktörler İş sağlığı ve güvenliğinde tutulması gereken kayıtlar Portala girerek ders çalışmak zorunda mıyım? Sadece kitaplardan çalışmam yeterli olur mu? Bütün öğrenme ortamları birbirini tamamlar niteliktedir. Sadece ders kitabından çalışmak sınavda başarılı olmak için yeterli olmayacaktır. Sınav tarihi nedir ? Sınav tarihi http://isgvekil.gtu.edu.tr/program-1-egitim-icerigi.html adresinden ulaşabilirsiniz. SINAVA KATILIM HAKKI belgesini nasıl temin edeceğim? Eğitim tamamlama belgesini Sistemde kayıtlı olduğunuz adrese kargo yolu ile gönderilmemektedir. SON BAŞVURU/EĞİTİM/SINAV TARİHLERİ: Son Başvuru Tarihi: 13 Ağustos 2018 Eğitim Tarihi: 14 Ağustos - 10 Eylül 2018 Eğitim sonunda bitirme testi uygulacaktır!  EĞİTİM SÜRESİ/ŞEKLİ: Eğitim programı zorunlu 16 saatten oluşmaktadır. Eğitim programı UZAKTAN EĞİTİM yöntemiyle yapılmaktadır. EĞİTİM ÜCRETİ: Eğitim programı 150,00 TL'dir.  EĞİTİM İÇERİĞİ:   1. GENEL KONULAR a) Çalışma mevzuatı (İşveren ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Kanunu İlgili diğer mevzuat (5510 S. SSGSS Kanunu, 6098 S. Borçlar K. vb.) 1 Saat b) İş sağlığı ve güvenliğinde önleyici yaklaşım Güvenlik kültürü Tehlike ve risk tanımı Risk değerlendirmesi nedir? Nasıl hazırlanır? Risklerden korunma ilkeleri 2 Saat c) İş kazası ve meslek hastalıkları ile sonuçları İş kazası ve meslek hastalığı tanımı ve bildirimi İş kazası ve meslek hastalıklarının raporlanması İş kazası ve meslek hastalıklarının maliyeti İş kazası ve meslek hastalıklarının hukuki sonuçları Ramak kala olayların tanımı, raporlanması, çıkarılacak dersler 1 Saat ç) İş sağlığı ve güvenliği alanında iyi uygulama örnekleri 1 Saat 2. SAĞLIK VE GÜVENLİK KONULARI İLE KORUNMA YÖNTEMLERİ a) İşin yürütümü ve çalışma ortamına ilişkin risk faktörleri İş ekipmanları (Makinalar ve el aletleri), Elektrik, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, Atık yönetimi, Elle kaldırma ve taşıma, Yükeleme, boşaltma, istifleme ve depolama, Fiziksel faktörler (Titreşim, gürültü, termal konfor, radyasyon, aydınlatma, havalandırma vb.), Kimyasal faktörler, Biyolojik faktörler, Ergonomik faktörler, İşyeri bina ve eklentileri, İşyerinde temizlik ve düzen, Ekranlı araçlarla çalışma, Sağlık ve güvenlik işaretleri, Acil durumlar. 8 Saat b) Bireysel ve organizasyona ilişkin faktörler İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri, Meslek hastalıklarının sebepleri ve korunma prensipleri, İlkyardım, Psikososyal risk etmenleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı. 2 Saat c) Dokümantasyon Risk değerlendirmesi dokümanının hazırlanması, Acil durum planının hazırlanması, İSG eğitimlerinin belgelendirilmesi, Çalışan temsilcinin görevlendirilmesi. 1 Saat
İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sertifika Programına kaydolabilmek için başvuru koşulu nedir? Bu program için herhangi bir mezuniyet şartı aranmamaktadır. Bu alana merak duyan 18 yaşından büyük herkes programımıza katılarak eğitim alabilir. Az Tehlikeli Sınıflar Personelleri ve İş yeri Sahipleri İçin Hazırlamıştır. Az tehlikeli Sınıfta yer Alan örnek Çalışma alanları ;Eczaneler, Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar, Büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…) Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb… İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sertifika Programının amacı nedir? (Programın amacı) Bu Eğitim programıyla, elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır. Böylece Yönetmelikteki amaç gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi işyerlerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir. Yönetmelik: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180521-1-1.pdf Muhasebe bürom var. Bu programa katılabilir miyim? (Programın hedef kitlesi) Sertifika programının temel hedef kitlesi hali hazırda elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekilleridir. Ancak gelecekte bu konumda olabilecek kişiler de programa katılarak sertifika alabilecek ve daha sonra belirtilen kapsamdaki işyerlerinde işveren veya işveren vekili olma durumlarında işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir. Ayrıca bu alana merak duyan 18 yaşından büyük herkes programımıza katılarak eğitim alabilir. Özgeçmişlerinde Bu belgenin bulunması Tercih sebebi olacaktır. Başvuru işlemini nereden ve nasıl yapacağım? Başvurular www.isgvekil.gtu.edu.tr internet sayfamızın yapılmaktadır. Öncelikle başvuru formunu doldurmalısınız. Sistem giriş bilgileriniz tarafınıza sms olarak gönderilmektedir. Sınav Katılım Hakkı Belgeniz Kargo ile Gönderilmektedir. Başvuru adımları nelerdir? Başvuru formunun doldurulması Katılım ücretinin ödenmesi Banka havalesi veya Kredi Kartı ile online Ödeme. Adaylar internetten kayıt başvurusu esnasında "kayıt başvuru formu"nu dolduracaktır. İşlem Adımları: Kimlik bilgilerin doldurulması, İletişim bilgilerinin doldurulması, Bilgilerinin doğruluğunun onaylanması Kredi kartı ile ödeme yapabilir miyim? Gerçekleştirilebilir. İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sertifika Programı kayıt bedeli nedir? Programa kayıt ücreti 150 TL’dir. Başvuru işleminden sonra posta ile herhangi bir evrak gönderimi yapılacak mı? Sınav Katılım Hakkı Belgesi Gönderimi Yapılmaktadır Başvuru işlemlerimi tamamladıktan sonra bilgilerimin hatalı olduğunu fark ettim. Ne yapmam gerekiyor? Sorunun giderilmesi için sem@gtu.edu.tr adresine e-posta göndererek durumunuzu bildirebilirsiniz. Bu programın eğitim süresi nedir? Eğitim süresi toplam 4 hafta ve 16 saattir. Eğitimle beraber bir kısım doküman sisteminize yüklenecektir. Eğitim Sonunda Tamamlama Sınavı olmaktadır. Dersleriniz sisteminize yüklü durumdadır istediğiniz gün ve saatte tamamlamanız mümkündür. Dersler ne zaman başlıyor? Telefonunuza SMS yolu ile bilgilendirme yapılmaktadır. Derslere nasıl çalışabilirim? Sertifika programına kayıt yaptırdıktan sonra 4 haftalık bir ders çalışma süresi bulunmaktadır. Sistem kayıtlı Ders Videolar ve Ders Notları bu konuda yeterli olacaktır. Derslere devam zorunluluğu var mı? Dersler Sistemde kayıtlıdır , 4 Hafta içerisinde İstediğiniz saatte giriş yaparak izleye bilirsiniz. Oturum açma parolasını nasıl edineceğim? Tc Kimlik Numaranızın Son 5 hanesidir. Parolamı unuttum, ne yapmalıyım? Sistemden Telefonunuza gelecek şifre ile sıfırlayabilirsiniz. Bu programın kaç dersi vardır? İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı İşveren tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri İş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve getirdiği maliyetler İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi ve hukuki sonuçları İş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri (1) (2) (3) İş sağlığı güvenliğinde bireysel ve organizasyonel faktörler İş sağlığı ve güvenliğinde tutulması gereken kayıtlar Portala girerek ders çalışmak zorunda mıyım? Sadece kitaplardan çalışmam yeterli olur mu? Bütün öğrenme ortamları birbirini tamamlar niteliktedir. Sadece ders kitabından çalışmak sınavda başarılı olmak için yeterli olmayacaktır. Sınav tarihi nedir ? Sınav tarihi http://isgvekil.gtu.edu.tr/program-1-egitim-icerigi.html adresinden ulaşabilirsiniz. SINAVA KATILIM HAKKI belgesini nasıl temin edeceğim? Eğitim tamamlama belgesini Sistemde kayıtlı olduğunuz adrese kargo yolu ile gönderilmemektedir. SON BAŞVURU/EĞİTİM/SINAV TARİHLERİ: Son Başvuru Tarihi: 13 Ağustos 2018 Eğitim Tarihi: 14 Ağustos - 10 Eylül 2018 Eğitim sonunda bitirme testi uygulacaktır!  EĞİTİM SÜRESİ/ŞEKLİ: Eğitim programı zorunlu 16 saatten oluşmaktadır. Eğitim programı UZAKTAN EĞİTİM yöntemiyle yapılmaktadır. EĞİTİM ÜCRETİ: Eğitim programı 150,00 TL'dir.  EĞİTİM İÇERİĞİ:   1. GENEL KONULAR a) Çalışma mevzuatı (İşveren ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Kanunu İlgili diğer mevzuat (5510 S. SSGSS Kanunu, 6098 S. Borçlar K. vb.) 1 Saat b) İş sağlığı ve güvenliğinde önleyici yaklaşım Güvenlik kültürü Tehlike ve risk tanımı Risk değerlendirmesi nedir? Nasıl hazırlanır? Risklerden korunma ilkeleri 2 Saat c) İş kazası ve meslek hastalıkları ile sonuçları İş kazası ve meslek hastalığı tanımı ve bildirimi İş kazası ve meslek hastalıklarının raporlanması İş kazası ve meslek hastalıklarının maliyeti İş kazası ve meslek hastalıklarının hukuki sonuçları Ramak kala olayların tanımı, raporlanması, çıkarılacak dersler 1 Saat ç) İş sağlığı ve güvenliği alanında iyi uygulama örnekleri 1 Saat 2. SAĞLIK VE GÜVENLİK KONULARI İLE KORUNMA YÖNTEMLERİ a) İşin yürütümü ve çalışma ortamına ilişkin risk faktörleri İş ekipmanları (Makinalar ve el aletleri), Elektrik, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, Atık yönetimi, Elle kaldırma ve taşıma, Yükeleme, boşaltma, istifleme ve depolama, Fiziksel faktörler (Titreşim, gürültü, termal konfor, radyasyon, aydınlatma, havalandırma vb.), Kimyasal faktörler, Biyolojik faktörler, Ergonomik faktörler, İşyeri bina ve eklentileri, İşyerinde temizlik ve düzen, Ekranlı araçlarla çalışma, Sağlık ve güvenlik işaretleri, Acil durumlar. 8 Saat b) Bireysel ve organizasyona ilişkin faktörler İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri, Meslek hastalıklarının sebepleri ve korunma prensipleri, İlkyardım, Psikososyal risk etmenleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı. 2 Saat c) Dokümantasyon Risk değerlendirmesi dokümanının hazırlanması, Acil durum planının hazırlanması, İSG eğitimlerinin belgelendirilmesi, Çalışan temsilcinin görevlendirilmesi. 1 Saat
TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Hizmetleri hakkında
23 Temmuz, 2018
Birliğimiz tarafından Türkiye’nin 81 il ve 160 ilçesinde mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmeti verilmesi amacıyla kurulan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, sınav ve belgelendirme hizmetine tüm hızıyla devam etmektedir. Bugüne kadar Oda ve Borsalanmız işbirliğinde, 5 ana sektör ve 31 meslekte 30 bine yakın adaym sınav ve belgelendirme sürecini yürüten TOBB MEYBEM, hizmet kapsamım genişleterek Ekl’deki listede yer alan 35 meslekte belgelendirme hizmeti vermeye başlamıştır. Yeni mesleklere ilişkin sınav ve belgelendirme ücret tarifesi Ek2’de sunulmaktadır. Bununla birlikte, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından MYK mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen ikinci el motorlu kara taşıtları alım-satım işini yürüten kişiler için (Galeri vb.) TOBB MEYBEM tarafından yetki alma çalışması başlatılmıştır. Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Alım-Satım Sorumlusu Seviye 5 olmak üzere, bu iki meslekte akreditasyon denetimi başarıyla tamamlanmış olup, Ağustos 2018 itibariyle ikinci el ve sıfır araç alım satımı yapan ve iş makinesi alım satım işlemi yapan üyelerimiz ve çalışanları için sınav ve belgelendirme hizmetine başlanacaktır.  
Birliğimiz tarafından Türkiye’nin 81 il ve 160 ilçesinde mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmeti verilmesi amacıyla kurulan TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, sınav ve belgelendirme hizmetine tüm hızıyla devam etmektedir. Bugüne kadar Oda ve Borsalanmız işbirliğinde, 5 ana sektör ve 31 meslekte 30 bine yakın adaym sınav ve belgelendirme sürecini yürüten TOBB MEYBEM, hizmet kapsamım genişleterek Ekl’deki listede yer alan 35 meslekte belgelendirme hizmeti vermeye başlamıştır. Yeni mesleklere ilişkin sınav ve belgelendirme ücret tarifesi Ek2’de sunulmaktadır. Bununla birlikte, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından MYK mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen ikinci el motorlu kara taşıtları alım-satım işini yürüten kişiler için (Galeri vb.) TOBB MEYBEM tarafından yetki alma çalışması başlatılmıştır. Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 ve Alım-Satım Sorumlusu Seviye 5 olmak üzere, bu iki meslekte akreditasyon denetimi başarıyla tamamlanmış olup, Ağustos 2018 itibariyle ikinci el ve sıfır araç alım satımı yapan ve iş makinesi alım satım işlemi yapan üyelerimiz ve çalışanları için sınav ve belgelendirme hizmetine başlanacaktır.  
Türk Gıda Kodeksi tebliğ taslakları
17 Temmuz, 2018
Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği gereğince hazırlanan "TGK-Bebek Formülleri ve Devam Formülleri ve Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi ile İlgili Bilgilendirme Gereklilikleri Tebliği"' ile "TGK-Vücut  Ağırlığı  Kontrolü için  Diyetin Yerini  Alan Gıdalar Tebliği" taslak metinlerinin, Bakanlığın web sayfasında (www.tarim.gov.tr) bölümünde görüşe açıldığı  bildirilmektedir. Konuyla ilgili görüşlerinizini en geç 05.08.2018 tarihi  mesai  bitimine  kadar odamız genel sekreterliğine ya da doğrudan Genel Müdürlüğe ve elektronik ortamda kodeks@tarim.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.
Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği gereğince hazırlanan "TGK-Bebek Formülleri ve Devam Formülleri ve Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi ile İlgili Bilgilendirme Gereklilikleri Tebliği"' ile "TGK-Vücut  Ağırlığı  Kontrolü için  Diyetin Yerini  Alan Gıdalar Tebliği" taslak metinlerinin, Bakanlığın web sayfasında (www.tarim.gov.tr) bölümünde görüşe açıldığı  bildirilmektedir. Konuyla ilgili görüşlerinizini en geç 05.08.2018 tarihi  mesai  bitimine  kadar odamız genel sekreterliğine ya da doğrudan Genel Müdürlüğe ve elektronik ortamda kodeks@tarim.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.
Tanzanya
7 Mayıs, 2018
TOBB’dan Odamıza gelen bir yazıda, Darüsselam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden aldıkları yazıya atfen, Jumanne Miraji Simba (Cuma) isimli şahsın Darüsselam Büyükelçiliğimize karşı asgari saygı düzeyinin altında davranışlarda bulunduğu ve Tanzanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin koordinasyonu dışında hareket ettiği belirtilmiştir.
TOBB’dan Odamıza gelen bir yazıda, Darüsselam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden aldıkları yazıya atfen, Jumanne Miraji Simba (Cuma) isimli şahsın Darüsselam Büyükelçiliğimize karşı asgari saygı düzeyinin altında davranışlarda bulunduğu ve Tanzanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin koordinasyonu dışında hareket ettiği belirtilmiştir.
Kuzey Kore Yaptırımları
6 Mayıs, 2018
TOBB’dan Odamıza gelen yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısına atfen; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyetine (Kuzey Kore) yaptırımlar uygulanmasını içeren kararların 23 Mart 2017 yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/9950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile iç hukukumuza derç edildiği bildirilmiştir.
TOBB’dan Odamıza gelen yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısına atfen; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyetine (Kuzey Kore) yaptırımlar uygulanmasını içeren kararların 23 Mart 2017 yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/9950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile iç hukukumuza derç edildiği bildirilmiştir.
Tehlikeli Madde Taşımacılı/ADR
7 Mayıs, 2018
TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığından alınan 18.05.2018 tarih ve 196961 sayılı yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. ile TSE arasında 06.03.2016 tarihinde imzalanan protokol gereğince, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında inceleme ve belgelendirme işlemlerinin Enstitülerince gerçekleştirildiği belirtilmektedir.
TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığından alınan 18.05.2018 tarih ve 196961 sayılı yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. ile TSE arasında 06.03.2016 tarihinde imzalanan protokol gereğince, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında inceleme ve belgelendirme işlemlerinin Enstitülerince gerçekleştirildiği belirtilmektedir.
« Önceki  (Sayfa: /159) Sonraki »
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği UMEM BECERİ'10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu