Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Tel : +90 362 432 36 26 | İletişim
Dil değiştir : Tr En
IPA Türk Malı Belgesi « Geri
 1 Şubat, 2013


Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan yazıda, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Fonları kapsamında açılan ihalelerde kullanılmak üzere, Avrupa Birliği Bakanlığı talimatı ve olumlu görüşleri ile Birliğimiz tarafından hazırlanan "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi'nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar" ile "Türk Malı Belgesi"nin hazırlandığı bildirilmiştir.

 

Yazıda devamla, IPA Fonları İhaleleri için kullanılan ve Odalarımızca düzenlenen Yerli Malı Belgesi yerine, Türk Malı Belgesi kullanılması uygulamasının başlatılması için Birliğimizce 1 Kasım 2012 - 1 Şubat 2013 tarihleri arasında bir geçiş süreci planlandığı belirtilmiştir. Buna göre geçiş sürecinde, firma taleplerine veya Odaların tercihlerine göre Yerli Malı Belgesi veya Türk Malı Belgesi düzenlenebileceği, geçiş sürecinin sonu olan 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren IPA kapsamı ihaleler için Yerli Malı Belgesinin kullanılmayacağı, zira bu tarihten sonra söz konusu belgenin ibraz edilse dahi, ihaleyi açan kurum tarafından kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, Birliğimizce hazırlanan Usul ve Esaslar'ın, Uygulamanın Kontrolü ve İzlenmesi başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Yalnızca Birlik tarafından düzenlenen eğitim programına katılan ve eğitimin sonunda Birlik tarafından yetki -verilen Odalar, Belge satış ve onayı yapabilir. " hükmü amirdir.

AB Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi ile yapılan toplantılarda, Odalarımıza yönelik hazırlanacak eğitimin içeriğinin anılan kurumlar tarafından hazırlanması ve eğitimin geçiş süreci bitmeden, Ocak ayı içerisinde verilmesi öngörülmüştü. Ancak söz konusu kurumlar tarafından, Ocak ayı içerisinde bir eğitim programı düzenlenemeyecek olması nedeniyle, geçiş süreci 1 Mayıs 2013 tarihine kadar uzatılmış, eğitim programı Nisan ayına ertelenmiştir.

Ayrıca, halen tüm Odalarımızın Menşe Şahadetnamesi düzenleme yetkisi bulunduğundan, benzeri bir işlemi içeren Türk Malı Belgesi onayı hususunda da, Usul ve Esaslar'ın yukarıda belirtilen 11'inci maddesinin birinci fıkrasının Birlik Yönetim Kurulu onayı gereğince;

(1) "Birlik tarafından Odaların ihtiyaçları tespit edilerek, ilgili kurumlarla müşterek eğitim programları düzenlenir." şeklinde değiştirilmesi suretiyle Odalarımızın belge satış ve onayı yapabilmeleri için eğitim alma şartı kaldırılmıştır. Tüm Odalarımız Usul ve Esaslar 'da belirtilen hususlar çerçevesinde belge satış ve onay hizmeti verebilecektir.

Bununla birlikte, Yerli Malı Belgesinden Türk Malı Belgesine geçiş sürecinin 1 Mayıs 2013 tarihine kadar uzatılması nedeniyle, anılan tarihe kadar Odalarımız ve firmalarımızca Yerli Malı Belgesi veya Türk Malı Belgesi kullanılabilecek, ancak bu tarihten sonra hiçbir şekilde Yerli Malı Belgesi kullanılmayacak, Yerli Malı Belgesi ibraz edilse dahi, ihaleyi açan kurumlar tarafından kabul edilmeyecektir.

Diğer Duyurular Tüm Duyurular »
 
Mozanbik Hk.
29 Nisan, 2019
TOBB’dan Odamıza gelen yazıda, Mozambik Hükümeti tarafından öncelikli yatırım alanları olarak belirlenen enerji, tarım, turizm ve altyapı alanlarında öngörülen projeleri içeren listenin, Büyükelçiliğimiz kanalıyla Yatırım ve İhracatı Teşvik Ajansı’ndan (APIEX) alındığı belirtilmiştir. İlgili yazıya, ekten ulaşabilirsiniz.
İhracatta Ödeme Şekilleri ve Uygulamalı Akreditif Eğitimi
26 Nisan, 2019
Pakistan'daki Turizm ve Hastane Projeleri
29 Nisan, 2019
Pakistan Büyükelçiliği'nin yazısına istinaden TOBB’dan alınan yazıda, Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa (KPK) Vilayeti Hükümeti'nin 5 yeni turizm ve hastane projesi belirlediği ve bu projelere yatırımcılar beklendiği ifade edilmektedir. Projelere ilişkin bilgi ekte yer almakta olup, konuyla ilgili detaylı bilgi için, Pakistan Yatırım Kurulu Direktörü Muhammad Faisal Khokhar (+92 51 922 41 03; +92 348 5947 653; faisal@invest.gov.pk ) ile iletişime geçilebileceği belirtilmiştir.      
Pakistan-Punjab Tarım Fuarı 22-23 Haziran 2019
13 Nisan, 2019
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen yazıda, Islamabad Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen; Punjab Tarım Fuarı'nın 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde, Johar Town Lahore Fuar merkezinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Fuarla ilgili detaylı bilgi ve katılım formuna www.punjabagriexpo.com web adresinden ulaşılabilinir. Fuara ilişkin tanıtım broşürü yer almaktadır.  
AİD İş Forumu
20 Nisan, 2019
TOBB’dan Odamıza gelen yazıda, ülkemizin üyesi olduğu Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dışişleri Bakanlar Toplantısı'nın 30 Nisan - 2 Mayıs 2019 tarihlerinde Doha'da düzenleneceği belirtilerek, söz konusu toplantı çerçevesinde 2 Mayıs 2019 tarihinde bir İş Forumu'nun gerçekleştirileceği bildirilmektedir.​
SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI
Tel : +90 (362) 432 36 26
Faks : +90 (362) 432 90 55
E-Posta : samsuntso@samsuntso.org.tr
KEP : samsuntso@hs03.kep.tr
Adres : Hançerli Mah. 216.Sk. No:8 İLKADIM / SAMSUN
Samsun TSO web.TV
Samsun TSO Açılım Dergisi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Facebook Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | YouTube Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | Twitter Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | RSS
Bilgi Edinme | Telefon Rehberi | Görüş ve Öneri | Üye Bilgi Güncelleme | Hesap Numaraları | Sıkça Sorulan Sorular
Site Haritası | Web Mail | Mobil Site | E-Organ
Ticaret Sicil Gazetesi | Müteahhitlik Karnesi | Marka/Patent Araştır | Fire ve Zaiyat Oranları | Sermaye Piyasa Verileri
Mükellef Bilgileri Bildirimi | Yatırım Teşvik Mevzuatı | NACE Kodu Sorgula | Kamu İhale Bülteni
Barkod İşlemleri | Resmi Gazete | Fuar Rehberi | Mevzuat Ara | M.E.R.S.İ.S
Samsun TSO Eğitim Vakfı | Hizmet Standartları | Basında Biz | Raporlar | İstatistik | Ekonomik Bülten
TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enflasyonla Topyekün Mücadele Blacksea Enterprise Europe Network Samsun AB Bilgi Merkezi Blacksea Enterprise Europe Network Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Resmi Web Sitesi KGF: Kredi Garanti Fonu KOBİ Bilgi Sitesi Rekabet Kurumu Rekabet Kurumu
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası | www.samsuntso.org.tr
Toplam 1 (bir) adet Duyuru Bulunmaktadır. 1
KAPAT X