Sermaye Maddeleri Örnekleri

1.      NAKİT SERMAYE ARTIRIMI
2.      Değer Artış Fonu'nun Sermayeye İlave Edilmesi
3.      Değer Artış Fonu'nun Sermayeye İlave Edilmesi  Ve Nakit Sermaye Artışı
4.      ŞİRKET KARININ SERMAYEYE İLAVESİ
5.      ŞİRKET KARININ SERMAYEYE İLAVESİ VE NAKİT SERMAYE ARTIRIMI
6.      Olağanüstü İhtiyatların Sermayaye İlavesi
7.      Olağanüstü İhtiyatların Sermayaye İlavesi Ve Nakit Sermaye Artırımı
8.      İştirak Hissesi Satış Karının Sermayaye İlavesi
9.      İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KARININ SERMAYEYE İLAVESİ VE NAKİT SERMAYE ARTIRIMI
10.  GAYRİMENKUL SATIŞ KARININ SERMAYEYE İLAVESİ
11.  GAYRİMENKUL SATIŞ KARININ SERMAYEYE İLAVESİ VE NAKİT SERMAYE ARTIRIMI
12.  MALİYET ARTIŞ FONUNUN SERMAYEYE İLAVESİ
13.  Maliyet Artış Fonunun Sermayeye İlavesi  Ve Nakit Sermaye Artırımı
14.  ORTAK ALACAKLARININ SERMAYEYE İLAVESİ
15.  AYNİ SERMAYE OLARAK NAKİL VASITASI KONULMASI
16.  Ayın Nevinden Sermaye Konulması Yoluyla Sermaye Artırımı
17.  Ayın Nevinden Sermaye Konulması Ve Nakit Sermaye Artırımı  
18.  Birleşmeden Dolayı Sermaye Artırımı
19.  Sermaye Azaltılması
20.  Fert  Firmanın Aynı Sermaye Olarak Bir Sermaye Şirketine Katılması
 

NAKİT SERMAYE ARTIRIMI

 

 

Şirket sermayesinin …………………YTL den ……………………YTL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

 

 

SERMAYE

MADDE

 

Şirketin sermayesi ……….……………….YTL olup

Bunun;

 ……………………………….YTL’si ……………………………….

………………………………..YTL’si……………………………….

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan nakdi sermayenin ¼’ü tadil tasarısının tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

 

 

LİMİTED ŞİRKET’TE DEĞER ARTIŞ FONU’NUN SERMAYEYE İLAVE EDİLMESİ

 

 

Şirket sermayesinin ………….YTL den ………………YTL ue çıkarılmasına şirket ana sözleşmesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

 

 

 

SERMAYE

MADDE

 

Şirketin sermayesi …..…………..YTL olup

Bunun;

………………………………….YTL’si ……………………………….

.. ………………………………..YTL’si……………………………….aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan sermayenin ………………………YTL’si Değer artış fonundan karşılanmıştır.Değer Artış Fonu ………… Yeminli Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir.

 

LİMİTED ŞİRKET’TE DEĞER ARTIŞ FONU’NUN SERMAYEYE İLAVE EDİLMESİ  VE NAKİT SERMAYE ARTIŞI

 

 

 

Şirket sermayesinin …………..YTL den …………….YTL ye çıkarılmasına ve ana sözleşmenin sermaye maddesi  aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

 

 

 

SERMAYE

MADDE

 

Şirketin sermayesi …..…………..YTL olup

Bunun;

………………………………….YTL’si ……………………………….

.. ………………………………..YTL’si……………………………….aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin …………………………YTL’si Değer artış fonundan; ………………………………. YTL’si nakit olarak karşılanmıştır.Değer Artış Fonu ………… Yeminli Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin ¼’ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.”

 

 

ŞİRKET KARININ SERMAYEYE İLAVESİ

 

Şirket sermayesinin ………..YTL den ……………..YTL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

 

 

 

Yeni şekil

Madde: 6

 

Şirketin sermayesi ……………………YTL olup

Bunun;

……….……………………………….YTL’si ……………………………….

………………………………………..YTL’si……………………………….aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan ……………………………YTL’si şirket karından karşılanmış olup bu kar ………… Yeminli(Serbest Muhasebeci) Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Yeminli(Serbest Muhasebeci) Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir.

 

 

ŞİRKET KARININ SERMAYEYE İLAVESİ VE NAKİT SERMAYE ARTIRIMI

 

 

Şirket sermayesinin …………….YTL den ……………….YTL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

 

Yeni şekil

Madde: (sermaye maddesi)

 

Şirketin sermayesi ……………………YTL olup

Bunun;

……….……………………………….YTL’si ……………………………….

………………………………………..YTL’si……………………………….aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin ……………………………YTL’si şirket geçmiş yıl karlarından …………………. YTL’si nakit olarak karşılanmıştır;Geçmiş yıl karı ………… Yeminli (Serbest Muhasebeci)Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Yeminli (Serbest Muhasebeci)Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ¼’ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde,kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

 

 

OLAĞANÜSTÜ İHTİYATLARIN SERMAYEYE İLAVESİ

 

 

Şirket sermayesinin …………YTL den …………….YTL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

 

YENİ ŞEKİL:

 

MADDE (sermaye maddesi )

 

Şirketin sermayesi …..…………..YTL’ olup

Bunun;

………………………………….YTL’si ……………………………….

.. ………………………………..YTL’si……………………………….aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan sermayenin ……………………YTL’si Olağanüstü ihtiyatlardan karşılanmıştır.Olağanüstü ihtiyatlar ………… Yeminli (Serbest Muhasebeci)Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Yeminli (Serbest Muhasebeci)Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir.

 

 

OLAĞANÜSTÜ İHTİYATLARIN SERMAYEYE İLAVESİ VE NAKİT SERMAYE ARTIRIMI

 

 

Şirket sermayesinin ………..YTL den ……………….YTL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

 

 

YENİ ŞEKİL

MADDE (SERMAYE MADDESİ )

 

Şirketin sermayesi …..…………..YTL olup

Bunun;

………………………………….YTL’si ……………………………….

.. ………………………………..YTL’si……………………………….aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan sermayenin …………………………YTL’sı Olağanüstü ihtiyatlardan  ……………………………YTL’si nakit olarak karşılanmıştır. Olağanüstü ihtiyatlar ………… Yeminli (Serbest Muhasebeci) Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Yeminli (Serbest Muhasebeci) Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir.Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ¼’ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.”

 

 

İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KARININ SERMAYEYE İLAVESİ

 

 

 

Şirket sermayesinin ……….YTL den ……………YTL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

 

 

YENİ ŞEKİL

MADDE (sermaye maddesi)

 

 

 

Şirketin sermayesi ……………………YTL olup

Bunun;

……….……………………………….YTL’si ……………………………….

………………………………………..YTL’si……………………………….aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin ……………………YTL’si iştirak hissesi satış karından teşekkül etmiş olup bu fon ………… Yeminli Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir.

 

 

İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KARININ SERMAYEYE İLAVESİ VE NAKİT SERMAYE ARTIRIMI

 

Şirket sermayesinin ………..YTL den ………….YTL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

 

 

Yeni şekil

MADDE (sermaye maddesi)

 

Şirketin sermayesi …..…………..YTL olup

Bunun;

………………………………….YTL’si ……………………………….

.. ………………………………..YTL’si……………………………….aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan sermayenin ……………………YTL’si İştirak hissesi satış karından teşekkül eden fonlardan; ………………………………. YTL’si nakit olarak karşılanmıştır. İştirak hissesi satış karından teşekkül etmiş olan fon  ………… Yeminli Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup ¼’ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.”

 

 

 

 

GAYRİMENKUL SATIŞ KARININ SERMAYEYE İLAVESİ

 

 

Şirket sermayesinin ……..YTL den ……………YTL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

 

YENİ ŞEKİL

MADDE(sermaye maddesi)

 

Şirketin sermayesi ……………………YTL olup

Bunun;

……….……………………………….YTL’si ……………………………….

………………………………………..YTL’si……………………………….aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin ……………………YTL’si Gayrimenkul satış karından teşekkül etmiş olup bu kar ………… Yeminli Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir.

 

 

GAYRİMENKUL SATIŞ KARININ SERMAYEYE İLAVESİ VE NAKİT SERMAYE ARTIRIMI

 

 

Şirket sermayesinin………….YTL den …………….YTL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

 

 

 

YENİ ŞEKİL

MADDE(sermaye maddesi)

 

Şirketin sermayesi …..…………..YTL olup

Bunun;

………………………………….YTL’si ……………………………….

.. ………………………………..YTL’si……………………………….aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan sermayenin ……………………YTL’si Gayrimenkul satış karından  ……………………………….YTL’si nakit olarak karşılanmıştır. Gayrimenkul satış karı  ………… Yeminli Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir. Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup ¼’ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.”

 

 

MALİYET ARTIŞ FONUNUN SERMAYEYE İLAVESİ

 

 

Şirket sermayesinin ………….YTL DEN ………………..YTL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

 

 

 

 

YENİ ŞEKİL

MADDE (sermaye maddesi)

 

 

Şirketin sermayesi ……………………YTL olup

Bunun;

……….……………………………….YTL’si ……………………………….

………………………………………..YTL’si……………………………….aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir Bu defa artırılan sermayenin ………………………YTL’si maliyet artış fonundan karşılanmış olup bu fon ………… Yeminli Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir …………… tarafından …/…../……. tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir.

 

 

MALİYET ARTIŞ FONUNUN SERMAYEYE İLAVESİ  VE NAKİT SERMAYE ARTIRIMI

 

 

Şirket sermayesinin………YTL den ………….YTL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

 

 

 

YENİ ŞEKİL

MADDE(sermaye maddesi)

 

 

Şirketin sermayesi …..…………..YTL olup

Bunun;

………………………………….YTL’si ……………………………….

.. ………………………………..YTL’si……………………………….aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin ……………………………….YTL’si Maliyet artış fonundan   ………………………………. YTL’si nakit olarak karşılanmıştır. Maliyet Artış Fonu 

………… Yeminli Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir.Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup ¼’ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir

 

ORTAK ALACAKLARININ SERMAYEYE İLAVESİ

 

Şirket sermayesinin …………YTL den ……………YTL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar vrildi.

 

YENİ ŞEKİL

MADDE(sermaye maddesi)

 

Şirketin sermayesi ……………………YTL olup

Bunun;

……….……………………………….YTL’si ……………………………….

………………………………………..YTL’si……………………………….aittir.

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir

Bu defa artırılan  ……………………………….YTL’ sinin

……………………………YTL’si ortak ……………………..’ın

……………………………YTL’si ortak ……………………..’ın

şirketteki alacağından karşılanmış olup, bu alacak …………………………Mahkemesinin ../../…..tarih ve ……sayılı kararı ve ………….tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

Not 1- Şayet ortak alacağı YMM raporu ile tespit edilmiş ise sermaye artırımını yeni şekline “Bu defa artırılan ………………………….YTL’ sinin;

……………………………YTL’si ortak ……………………..’ın

……………………………YTL’si ortak ……………………..’ın

şirketteki alacağından karşılanmış olup, bu alacak ………… Yeminli Mali Müşavirler odasına ………….. sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir …………… tarafından ……/…../…….tarihli  ………sayılı  raporu ile tespit edilmiştir” şeklinde eklenmelidir.

Not 2- Şayet nakit sermaye artışı da var ise

“………………………….YTL’si nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin ¼’ü tadil tasarısının tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalanı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.”şeklinde eklenmelidir

 

AYNİ SERMAYE OLARAK NAKİL VASITASI KONULMASI

 

 

Şirket sermayesinin …………YTL den …………..YTL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

 

 

YENİ ŞEKİL

MADDE (sermaye maddesi)

 

 

Şirketin sermayesi ……..……………….YTL’dir.

 

ORTAĞIN ADI-SOYADI                          PAY TUTARI                          TOPLAM

                                                                AYNİ          NAKDİ

--------------------------------                       ----- ---------    ---------------          --------------

 

……………………………               ……………...     …………              ……………

……………………………               ……………...     …………               ……………

  

Önceki sermayeyi teşkil eden …………………………………YTL’sİ tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan ayni  sermayenin tamamı ……. Trafik şube müdürlüğü’ne kayıtlı  …………. Plaka numaralı ………… Model …….. marka aracın ………. Tarafından ayni olarak sermayeye ilave edilmesi sureti ile artırılmıştır.Sermayeye ilave edilen Aracın değeri ……… Asliye Ticaret Mahkemesinin ……… tarih ve ……… sayılı mahkeme kararı ve ………. Tarih ve …… sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.Ayni sermaye karşılığı hisseler iş bu tadil mukavelesinin tescili tarihinden itibaren 3 yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

 

 

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIRIMI AYIN NEVİNDEN SERMAYE KONULMASI

SERMAYE

 

 

Şirket sermayesinin …………..YTL den ………..YTL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

 

 

YENİ ŞEKİL

MADDE /sermaye maddesi)

 

 

Şirketin sermayesi ……..……………….YTL’dir.

 

ORTAĞIN ADI-SOYADI                          PAY TUTARI                          TOPLAM

                                                                AYNİ          NAKDİ

--------------------------------                       ----- ---------    ---------------          --------------

……………………………               ……………...     …………              ……………

……………………………               ……………...     …………               ……………

 

Önceki sermayeyi teşkil eden …………………………………YTL’si tamamen ödenmiştir.

 

Artırılan ……………………………..YTL’si Türk Ticaret Kanunu’nun 508.maddesine göre ayın olarak karşılanmıştır. Bu ayni sermaye ise değeri T.C………………………..Mahkemesinin …../…./…..tarihli ……… sayılı kararı ve …./…/….. tarihli Bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunan kıymetlerden teşkil etmiş ve Limited Şirkete sermaye olarak konulmuştur.

 

Ayni sermaye karşılığı paylar üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

 

 

AYIN NEVİNDEN SERMAYE KONULMASI ve NAKİT SERMAYE ARTIRIMI 

 

 

Şirket sermayesinin ………..YTL den ……………YTL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

 

 

YENİ ŞEKİL

MADDE(sermaye maddesi)

 

 

Şirketin sermayesi ……..……………….YTL’dir.

 

ORTAĞIN ADI-SOYADI                          PAY TUTARI                          TOPLAM

                                                                AYNİ          NAKDİ

--------------------------------                       ----- ---------    ---------------          --------------

 

……………………………               ……………...     …………              ……………

……………………………               ……………...     …………               ……………

  

Önceki sermayeyi teşkil eden …………………………………YTL’si tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan ……………………………..YTL’nin ……………………….. YTL’si  Türk Ticaret Kanunu’nun 508.maddesine göre ayın olarak; ……………………… YTL’si nakit olarak karşılanmıştır.Ayni sermaye  değeri T.C………………………..Mahkemesinin …../…./…..tarihli ……… sayılı kararı ve …./…/….. tarihli Bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.Artırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup 1/4’ü tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde kalanı ise en geç 3 yıl içinde ödenecektir.

 

 Ayni sermaye karşılığı paylar üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

 

 

BİRLEŞME İLE İLGİLİ SERMAYE MADDESİ

 

 

Şirket sermayesinin ………..YTL den ………YTL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

 

YENİ ŞEKİL

MADDE(sermaye maddesi)

  

Şirketin sermayesi …..……………..YTL’dır.

 

ORTAĞIN ADI-SOYADI                 PAY TUTARI                                                                                                            

……………………………               …….......…………

……………………………               ……………........…

 

            Eski sermaye tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin ……………………..

TL’sı Türk Ticaret Kanunu’nun 451 maddesine göre tüm aktif ve pasifi ile birlikte devralınmak suretiyle birleşilen ……….. Ticaret Sicili Memurluğunun ……………….. sicil numarasında kayıtlı ……………………………………………Limited Şirketi’nin Öz varlığından  teşkil etmiş olup, Limited şirketin Öz varlığı T.C. …………….Mahkemesinin ../.../……. Tarihli …….. sayılı kararı ve …../…../…… tarihli Bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

 

…………………………………………..Limited şirketinin borç ve alacakları iş bu Limited Şirket bünyesinde aynen devam edecektir.

 

Ayni sermaye karşılığı çıkarılan paylar 3 yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. 

 

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE AZALTILMASI

 

 

Şirket sermayesinin……………YTL den …………..YTL ye indirilmesine ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi

 

 

YENİ ŞEKİL

MADDE (sermaye maddesi)

 

 

Şirketin sermayesi …….…………..YTL’dır.

 

ORTAĞIN                                                                

ADI SOYASI                         PAY TUTARI                                               

 ……………………….          ……………………..

……………………….          ……………………...

 

……..……..YTL sermaye ortaklar tarafından tamamen ödenmiştir.

 

T.C………………Mahkemesinin ../…/…… tarihli …….. sayılı kararı, …./…./…… tarihli Bilirkişi raporu ile sermayenin azaltılmasına rağmen  şirket alacaklılarının haklarını karşılayacak miktarda aktiflerinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. 

 

FERT  FİRMANIN AYNİ SERMAYE OLARAK BİR SERMAYE ŞİRKETİNE KATILMASI

 

Şirket sermayesinin ......…………YTL den ……………..YTL ye çıkarılmasına ve ……………..……..sicil memurluğunun……………....sicil numarasında kayıtlı firmanın değer tespiti yapılarak ayni sermaye olarak şirket sermayesine ve ortaklığına katılmasına, şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

  

YENİ ŞEKİL

MADDE (sermaye maddesi)

  

Şirketin sermayesi ……..……………….YTL’dir.

 

ORTAĞIN ADI-SOYADI                          PAY TUTARI                          TOPLAM

                                                                AYNİ          NAKDİ

--------------------------------                       ----- ---------    ---------------          --------------

 

……………………………               ……………...     …………              ……………

……………………………               ……………...     …………               ……………

  

Önceki sermayeyi teşkil eden …………………………………YTL’si tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan ayni  sermayenin tamamı …….………….sicil memurluğunda ………………….sicil numarası ile kayıtlı fert firmanın ayni  sermaye olarak ilave edilmesi sureti ile artırılmıştır.Sermayeye ilave edilen fert firmanın değer tespiti……… Asliye Ticaret Mahkemesinin ………tarih ve ………sayılı mahkeme kararı ve …Tarih sayılı bilirkişi raporu ile veya……………tarih..sayılı ile düzenlenmiş…………………………….YMM nin raporu ile tespit edilmiştir.Ayni sermaye karşılığı hisseler iş bu tadil mukavelesinin tescili tarihinden itibaren 3 yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.